FI SV

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Tule mukaan julkisten hankintojen kehittämistyöhön

Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syyskuun alussa. Strategian toimeenpanoa varten perustetaan kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian ta-solla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Yhdessä voimme luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan. 

Teemaryhmiä on kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle tulee 2-3 vetäjää:

Teemaryhmät ja niiden vetäjät

Lisätietoja antavat ja ilmoittautumiset teemaryhmiin ottavat vastaan: 

  • Martina Nisula, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö, martina.nisula(at)vm.fi 
  • Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoa teemaryhmistä kiinnostuneille ja niihin osallistuville

Kansallinen julkisten hankintojen strategia

Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia lanseerattiin Kuntamarkkinoilla 9.9.2020.

Strategia sisältää kahdeksan strategista tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategiassa kehittämisen kärkinä ovat strateginen johtaminen sekä hankintataitojen edistäminen. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista. Kehittämistyön keskiössä on toimivien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden hankkiminen siten, että kaikki osapuolet ovat osallisina prosessissa ja markkinat ovat elinvoimaiset. Julkisten hankintojen osana voidaan synnyttää myös innovaatioita. Näiden elementtien kehittämisen avulla voidaan hankinnoilla saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. 

Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja. Yritykset ja järjestöt saavat uudenlaisen kumppanuuden myötä liiketoimintamahdollisuuksia. Useat kansalaisille tärkeät palvelut tehdään julkisina hankintoina ja strategia tuo mukanaan parempia arjen asiakaskokemuksia.

Strategian liitteenä on ensivaiheen toimeenpanon kuvaus, joka sisältää 30 konkreettista toimenpidettä. Strategian toimeenpanoa varten on suunniteltu teemaryhmärakenne, jonka avulla toimeenpano käynnistyy.

Strategiaan on liitetty myös mittaristo, joka tekee näkyväksi tavoiteltavan systeemisen muutoksen. Mittareiden avulla voidaan seurata strategian vaikutusta ja aikaansaatuja tuloksia sekä ohjata tulevia toimia ja resursseja.

Lanseeraustilaisuuden 9.9.2020 tallenne
Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 
Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta 10.9.2020
Kansallisen julkisten hankintojen strategian QA

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu hankintalakiin ja sen soveltamiseen verkossa.

Hankintalaki
Hankintalain soveltaminen

Mikä on Hankinta-Suomi?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä oli valmisteluvaiheessa Hankinta-Suomi -foorumi, joka oli koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmisteltu kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin 9.9.2020 ja annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 10.9.2020. Strategian toimeenpanoa varten perustetaan syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. 

Hankinta-Suomi tiivistelmä 4.12.2020 

Miksi Hankinta-Suomi tarvitaan?

Julkisiin hankintoihin liittyviä erilaisia kehittämistarpeita ei voida edistää pelkästään lainsäädännön keinoin. Hankintojen vaikuttavuuden edistämiseen tarvitaan yhteistyötä ministeriöiden välillä sekä kuntasektorin ja tarjoajien kanssa. Yhteisten tavoitteiden ja linjausten laatimiseksi sekä edistämiseksi tarvitaan kansallinen julkisten hankintojen strategia.

Mitä Hankinta-Suomen avulla tavoitellaan?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

  • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
  • innovaatioiden edistämiseen
  • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
  • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
  • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

Tutustu tarkemmin:

Meitä on jo monta – ole sinäkin mukana edistämässä julkisten hankintojen vaikuttavuutta!

Katso lista mukana olevista tahoista

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Tarja Sinivuori-Boldt
Puh. 02955 30433
[email protected]

Johtava lakimies
Katariina Huikko
Puh. 050 566 4327
[email protected]