FI SV

Kirgisian tasavalta

Etniset ja poliittiset väkivaltaisuudet Kirgisian tasavallassa ovat johtaneet talouden toimeliaisuuden jyrkkään laskuun ja tuntuvaan ulkoiseen rahoitusvajeeseen. Sen vuoksi EU sitoutui tukemaan Kirgisian tasavallan talouden elvyttämistä Biškekissä heinäkuussa 2010 pidetyssä kansainvälisessä avunantajien konferenssissa. Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotuksen Kirgisian tasavallalle myönnettävästä enintään 30 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusavusta, josta 15 miljoonaa euroa maksettaisiin lainoina ja 15 miljoonaa euroa avustuksina. 2013. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät rahoitusavun antamisen lokakuussa 2013. Rahoitusapua koskeva yhteisymmärryspöytäkirja ja lainasopimus allekirjoitettiin vuoden 2014 lopulla, ja Kirgisian parlamentti ratifioi ne helmikuussa 2015.

Kirgisiaa koskeva rahoitusaputoimi oli poikkeuksellinen, sillä Kirgisia sijaitsee makrotaloudellisen rahoitusavun tavanomaisen maantieteelliseen soveltamisalan ulkopuolella. Sen tekivät perustelluksi demokratiaa tukevien poliittisten ja taloudellisten uudistusten nopea eteneminen sekä maan sijainti alueella, jolla on erityistä taloudellista ja poliittista merkitystä EU:lle.