Vuoden 2021 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, jolta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. 

Avustuksen kohteena vuonna 2021 on kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen rakennetun ympäristön toimialalla sekä digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Avustusta voi hakea kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttä-mää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. 

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena tulee olla ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa tulee suunnitella, miten toiminnan muutokset to-teutetaan ja miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään ja levittämään hankkeen päätyttyä sekä kuvata nämä hakemuksessa.

Avustusta ei voi hakea sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin tai yksinomaan aineiston digitointiin.

Näin haet avustusta:

Ennen avustuksen hakemista, tutustu huolellisesti

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella: 

Haku- ja käsittelyajat

Avustushaku alkaa 18.2.2021 ja päättyy 4.5.2021 kello 16.15. Lue lisää hausta – kysymyksiä ja vastauksia