Kuntien tilinpäätöstiedot ja tilinpäätöskortti

Kuntien tilinpäätöstiedot

Kuntien ennakolliset tilinpäätöstiedot vuonna 2019 -muistiossa kuvataan toukokuussa 2020 julkistettujen ennakollisten tilinpäätöstietojen pohjalta Manner-Suomen kuntatalouden kehitystä vuonna 2019. Kuntatalouden tarkastelu käsittää kuntien, kuntakonsernien ja kuntayhtymien tarkastelun. Kyseessä ovat ulkoiset laskelmat eli sisäiset erät on eliminoitu ja liikelaitokset yhdistetty rivi riviltä. Yksittäisten kuntien ja kuntakonsernien tilinpäätöstietoja on mahdollista tarkastella lähemmin kuntien ja kuntakonsernien tilinpäätöskorteista.

Kuntien ennakolliset tilinpäätöstiedot vuonna 2019 -muistio

Kuntien tilinpäätöskortti

Kuntien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntien tilinpäätökset vuosilta 2017-2019. Kuntakortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut kuntakohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kunnittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntien tilinpäätökset 2017-2019, kuntakortti (päivitetty 29.5.2020)

Kuntien tunnuslukuvertailu 1998–2018

Pitkä aikasarja muutamasta kuntien talouden tunnusluvusta, kuntaliitokset on huomioitu koko jaksolla, vertailu kuntien kesken sekä kuntakokoluokkaan, kuntatyyppiin ja maakuntaan.

Kuntien tilinpäätökset 1998–2018 (päivitetty 28.10.2019)

Kuntakonsernien tilinpäätöskortti

Kuntakonsernien tilinpäätöskorteissa on koottuna kuntakonsernien tilinpäätökset vuosilta 2017-2019. Kortissa esitetään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen keskeiset tunnusluvut konsernikohtaisesti ja koko maan tasolla. Tilinpäätöksiä voi tarkastella kuntakonserneittain valitsemalla kunnan nimen taulukon pudotusvalikosta.

Kuntakonsernien tilinpäätökset 2017-2019, kuntakortti (päivitetty 29.5.2020)

Yhteystiedot

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530281