Miten Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus jakautuu?

Hallitus on linjannut vuoden 2021 budjettiriihessä EU:n elpymisvälineen varojen käytöstä. Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen.

Painopisteet menevät osin päällekkäin ja yksi toimi voi tukea yhtä useampaa painopistettä. Valmistelun kuluessa painopisteiden jakautuminen täsmentyy.

Rahoitus kohdennetaan alustavasti seuraavasti (mrd. euroa, v. 2020 – 2023 yhteensä).

  Mrd. euroa
Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle 0,4-0,5
Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 0,9-1,2
Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 0,15-0,3
Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 0,2-0,4
Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen 0,15-0,3
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen 0,3-0,4
Yhteensä 2,33*

*Tämän hetkinen arvio Suomen enimmäissaannosta vuosille 2021-2023 yhteensä. Arvio on suuntaa antava ja perustuu osin ennusteeseen ja siksi siihen liittyy epävarmuutta. Suomen saanto jakautuu kahteen osaan, joista jälkimmäisen suuruus varmistuu vasta kesällä 2022.

Muiden EU-ohjelmien kautta kanavoituva n. 0,7 miljardin euron EU:n elpymisvälineen
lisärahoitus kohdennetaan sovittaen se yhteen elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen kanssa. Näiden ohjelmien kansallinen vastinraha toteutetaan yksityisen sektorin, kuntien ja valtion rahoituksena.

Elpymisvälineeseen liittyvät tuloarviot ja niitä vastaavat määrärahat otetaan vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen, vuosia 2022 – 2025 koskevaan julkisen talouden suunnitelmaan ja vuosien 2022 – 2023 talousarvioihin.

Hallitus linjasi, että elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksesta käytetään osa jo vuoden 2020 lisätalousarviossa myönnettyjen ja vuosina 2021-2023 menoja aiheuttavien painopisteiden määrärahojen kattamiseen.