Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00
Valtiontakauksien myöntäminen Viking Line Abp:n lainoille
VM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 15.10.2020 13.00
Vuoden 2021 alustava talousarviosuunnitelma
VM valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 8.10.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 8.10.2020 13.00