FI SV

Grundränta

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och i december för följande halva kalenderår i sänder. Grundräntan beräknas på grundval av medelvärdet av de tolv månaders euriborräntor som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan avrundad med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet.

Räntetabeller pä Finlands Bankens sidor

Kontakperson: Markku Puumalainen

Tiedotteet peruskorosta