FI SV

Personalrotation

I personalrotation övergår personen till en annan uppgift för en viss tid med bibehållen lön. Anställningen finns kvar i den avsändande organisationen, som betalar lön och övriga personalkostnader under rotationen. Den mottagande organisationen kan vara en statlig enhet såväl som en kommunal eller en privat organisation. Statens arbetsmarknadsverk uppmuntrar både statens verksamhetsenheter och personalen till arrangemang för personalrotation. Personalens rörlighet främjar diversifiering av yrkesmässiga färdigheter och förbättrar kapaciteten att smidigt gå från uppgift till uppgift. Mångsidig erfarenhet är en fördel med tanke på karriärutvecklingen.

Statsrådets projekt för personalrotation uppmuntrar rörlighet

Statsrådet har under finansministeriets ledning och med Sitras medverkan under året 2012 genomfört ett personalrotationsprojekt, där målet var att inspirerat av koncerntänkande främja systematisk och strategisk personalrotation samt stärka användning av personalrotation för utveckling av diversifierad kompetens och olika karriärprofiler samt framhäva och stärka statsarbetsgivarens image som en dynamisk och mångsidig arbetsgivare som stöder karriärutveckling.

Projektarbetet styrdes av en styrgrupp med avdelningschef Teuvo Metsäpelto som ordförande. Projektansvarig var konsultativa tjänstemannen Kirsi Kuuttiniemi. Projektet tog fram en handledning om personalrotation i statsförvaltningen och den publicerades vid ett seminarium 7.11.2012.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Kuuttiniemi
tfn 02955 30207
[email protected]

Finansråd
Ari Holopainen
tfn 02955 30520
[email protected]

Yhteystiedot

Kirsi Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530207  


Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520