Yhdessä vaikuttavampaa

Ministeriöiden johtamisjärjestelmien kehittämishanke

Ministeri Anu Vehviläinen asetti keväällä 2016 ministeriöiden johtamisjärjestelmien kehittämishankkeen. Hankkeen määräaika on 31.12.2017, ja se on osa hallituksen johtamisen kärkihanketta. Johtamisjärjestelmien yhteisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa kykyä saada hallituksen tavoitteet nykyistä vaikuttavammin toimeenpantua. Näin voidaan varmistaa, että yhteiskunnassa aikaansaadaan tarvittavat uudistukset. Hankeryhmän esitykset kehittämistoimiksi valmistuivat vuoden 2016 lopussa ja vuosi 2017 on varattu toimeenpanolle.

Yhdessä vaikuttavampaa - johtamisjärjestelmähankkeen raportti

Johtamisjärjestelmän kokonaisuus.

 

Hanke on tuottanut ministeriöiden käyttöön seuraavat yhteiset työkalut:

1. Valtioneuvoston yhteiset periaatteet – menestyvä johtamisjärjestelmä

Periaatteet PowerPointtina

Menestyvä johtamisjärjestelmä valtioneuvostossa.

2. Ministeriön johtamisjärjestelmästä selkeä kuvaus

Johtamisjärjestelmän ja johtoryhmien kuvausmallit ministeriöille tästä linkistä

 

3. Yhteinen vuosikello ministeriöille

Ministeriöiden vuosikellon pohjamalli tästä linkistä

 

4. Yhteinen vuosikello osastoille

Ministeriön osastojen vuosikellon pohjamalli tästä linkistä.

 

5. Ministeriön controller -työn hallinnonaloista riippumaton kuvaus

Controller-työn toimenkuvaus tästä linkistä.

 

Lisätietoja

[email protected]