EN FI SV

Julkinen johtaminen menestystekijänä

Näppäimessä euron kuva.

Tavoitteena on, että Suomen julkishallinto on myös tulevaisuudessa edustava esimerkki uudistuvasta pohjoismaisesta mallista, jossa toimiva ja kustannustehokas hallinto on kansallinen menestystekijä. Osana julkista sektoria valtionhallinto kykenee turvaamaan kansantalouden kestävän kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin. Strategisten kyvykkyyksien ja ennakoivan johtamisen avulla Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa.

Julkinen johtaminen rakentuu vahvalle yhteiselle arvopohjalle. Siinä korostuvat sekä perinteiset hyvän hallinnon periaatteet että ammattimaisen johtamisen vaatimukset. Julkisen johtamisen erityispiirteet liittyvät erityisesti poliittiseen ohjaukseen ja julkisen talouden sääntelyyn, lainsäädäntöön ja julkisuusvaatimukseen.

Julkinen johtamisen lähtökohtia ovat sekä hallituksen yhteiskunnalliset tavoitteet että kansalaiset ja asiakkaat. Luottamus ja yhdessä tekeminen ovat voimavaroja ja yhdessä tekemistä tukevat konsernimaiset, poikkihallinnolliset prosessit ja toimintatavat. Kestävä kehitys edellyttää julkisen johtamisen erityispiirteiden huomioon ottamisen lisäksi vuorovaikutusta ja oppimista muiden sektorien johtamisesta.

Valtiovarainministeriö mallintaa ja tukee johtamisen uudistumista valtionhallinnossa. Työ pohjaa näkemykselle hyvästä, kokonaisvaltaisesta toiminnan johtamista. Siinä keskeisiä osia ovat hallinnon toimeenpano- ja palvelukyky, esimerkillinen henkilöstöjohtaminen, hyvän hallinnon toteutuminen ja rohkea muutosjohtajuus.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
[email protected]

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]