Valtionhallinnon johdon tuki

Valtiovarainministeriössä valtionhallinnon kehittämisosastolla sijaitsee valtionhallinnon johdon tukitoiminto. Sen tehtävänä on valmistella johtajapolitiikan linjaukset ja tukea eri tavoin valtionhallinnon johtoa johtamisen kehittämisessä. Tukitoiminnon tehtävät liittyvät yleensä johtamisen kehittämiseen sekä johdon asemaan ja palvelussuhteisiin, rekrytointiin, liikkuvuuteen ja valmennukseen ja suorituksen johtamiseen. Yhtenä käytännön tehtävänä on myös johdon liikkuvuuden seuranta ja viestintä avautuvista tehtävistä.

Toimintamuotoja ovat muun muassa:

  • Linjaukset, kehittämismallit ja ohjeistus
  • Valtionhallinnon yhteiset johdon kehittämishankkeet ja -ohjelmat (mm. Uudistuja –ohjelma, Horizons –ohjelma ja Tulevaisuuden johtajat -ohjelma)
  • Johdon kehittämisen foorumien ja verkostojen koordinaatio (mm. Johdon päivät ja pienryhmät, Henkilöstöjohdon foorumi ja muut verkostot)
  • Ylimmän johdon henkilökohtainen tuki ja konsultaatio tarvittaessa
  • Johdon järjestelmään ja kehittämiseen liittyvät tietojärjestelmät ja -palvelut (rekisterit)
  • Viestintä ja asiantuntijapalvelut.

Tukitoiminto perustuu läheiseen vuorovaikutukseen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan ministeriöiden ja virastojen johdon ja henkilöstöyksiköiden kanssa.

Yhteys
johdontuki(a)vm.fi

Johtamisen kehittäminen koskettaa laajalti valtionhallinnon kehittämisosaston toimintaa ja siihen osallistuu  myös muita osaston johdosta ja asiantuntijoista.

Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520  


Markus Siltanen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530263  


Seija Ahlqvist, osastosihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530395