EN FI SV

Ylin johto

Ministeriön ylin virkamies on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. Hänen apunaan toimivat hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Martti Hetemäki.Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. Hän johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi hän johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

 

 


Alivaltiosihteeri

Päivi NergHallintopolitiikan alivaltiosihteerinä toimii Päivi Nerg. Hän johtaa ja sovittaa yhteen hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa aluehallintovirastojen, maistraattien, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) ja Väestörekisterikeskuksen tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua.

Talouspolitiikan koordinaattori

Markus Sovala.Talouspolitiikan koordinaattorina toimii Markus Sovala. Talouspolitiikan koordinaattori toimii valtiosihteeri, kansliapäällikkö Hetemäen apuna kehittäen ja sovittaen yhteen talouspolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden valmistelua.

 

Hallinto- ja kehitysjohtaja

Juha Majanen.Hallinto- ja kehitysjohtajana toimii Juha Majanen. Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa myös Tullin, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Verohallinnon tulosohjausta.