Elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjotut palvelut digitaalisiksi

Kaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä.Hallitusohjelmassa edellytetään julkisten palvelujen olevan kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Käynnistynyt digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) kirittää viranomaisia tarjoamaan kattavasti kaikki palvelut asiakkailleen digitaalisina. Digiohjelman osana toteutettava YritysDigi-hanke kohdistuu viranomaisiin, jotka tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. Hankkeen tavoitteeksi on kirjattu:

 • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja

Tavoitetila, missä elinkeinotoimintaa harjoittavat asioivat viranomaispalveluissa ensisijaisesti digitaalisessa palvelukanavassa edellyttää, etttä

 • palvelut ovat tarjolla digitaalisessa kanavassa
 • tarjottujen palveluiden laatu ja toiminnallisuudet vastaavat asiakkaiden odotuksia
 • organisaatioiden toimintaa ja palveluita säätelevät lait ja organisaatioiden toimintatavat mah-dollistavat palvelun tarjoamiset ainoastaan digitaalisessa kanavassa

Tammikuun työpajat asiointipalveluratkaisujen vaihtoehdoiksi

Hankkeessa on loppuvuonna 2020 tehty selvitystyötä asiointialustan toteutusvaihtoehdoista ja vaatimusmäärittelyistä. Toteutettu palvelulupaus-kysely osoitti pienivolyymisten palveluiden digitalisoinnin olevan monessa organisaatiossa vielä kesken.

Työ jatkuu selvitystyön havaintojen esittelyllä sekä tarkentavilla työpajoilla. Työpajat toteutetaan virtuaalisina kahdella eri teemalla:

 1. suunnitellun asiointialustan vaihtoehtojen kartoitus ja alustavat vaatimusmäärittelyt. Saman sisältöiset työpajat: keskiviikkona 13.1.2021 klo 9–11 ja torstaina 14.1.2021 klo 14–16
 2. asiointialustan toteuttamisen ekosysteemi: keskiviikkona 20.1.2020 klo 14.00–16.00

Sinulta olemme kiinnostuneita kuulemaan työpajassa näkemyksiä ja kommentteja asiointialustan konseptista, sen toiminnallisuudesta ja vaatimuksista.

Pidettyjen työpajojen materiaalit:

Työpajan esitysaineisto

Työpajan tuloksia

Tulevat työpajat:

Liity ke 20.1. työpajaan

Tervetuloa!

YritysDigi -hankkeen toimenpiteitä 2020

Palvelulupaukset

Hanke suoritti viranomaisille suunnatun palvelulupauskyselyn elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen palvelujen nykytilasta, niiden digitaalisesta kehittyneisyydestä sekä kehityssuunnitelmista. Vuosien 2021 ja -22 keväällä uusittavien kyselyjen avulla seurataan asiointipalvelujen tarjon-nan ja kehittyneisyyden etenemistä ja siten hallitusohjelman tavoitteen saavuttamista.

Palvelulupauskyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotukset julkaistaan ma 07.12.2020 10-11.30 järjestettävässä webinaarissa.

Webinaari tallennetaan ja sen linkki julkaistaan tällä sivulla tekstityksen valmistuttua.
Webinaarin ohjelma

 • Avauspuheenvuoro, kuntaministeri Sirpa Paatero
 • Raportin esittely, Petteri Ohvo, VM, YritysDigin hankepäällikkö
 • Kommenttipuheenvuorot:
  • Mika Kataikko, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö
  • Jari Konttinen, Palta ry, asiantuntija
 • Yleisön kysymykset ja kommentit
 • Tilaisuuden yhteenveto, Marjukka Saarijärvi, VM, Digi-ohjelman ohjelmapäällikkö

 

Digitukea elinkeinotoimintaa harjoittaville

Elinkeinonharjoittajien digituen tarpeesta ja tarjonnasta tehdään tarvekartoitukset ja jatkuvasti ylläpidettävä seurantamalli, sekä luodaan jatkuva malli alueellisesti tasavertaisen digitaalisten taitojen osaamisen ylläpitämiseksi elinkeinonharjoittajan tarpeet huomioiden. Työstä vastaa Digi- ja väestötietovirasto. 

Suomi.fi Valtuudet- ja Viestit-tukipalveluiden ominaisuuksien edelleen kehittäminen

Sähköisten tukipalveluiden ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään vastaamaan paremmin yrityksille ja yhteisöille tarjottavien digitaalisten palveluiden vaatimuksia. Digi- ja väestö-tietovirasto on käynnistää tähän kokonaisuuteen liittyvät toimet.

Mahdollistava lainsäädäntö

On tunnistettu, että hallinnon toimintatavat ja menettelyt sähköisessä asioinnissa vaihtelevat ja ovat epäyhtenäisiä, mikä on omiaan vaikeuttamaan sähköisen asioinnin edistämistä kohti ensisijaista toimintatapaa. Yleisenä havaintona on ollut, että sääntelyn lisäksi tarvittaisiin selkeitä menettelytapaohjeita eri tilanteisiin. 

Lainsäädännön kehittämistä, seurantaa sekä soveltamista varten on asetettu lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmä toimikaudelle 9.11.2020–31.3.2023. Työryhmän tehtävänä on selvittää ohjelman myötä nousevia juridisia kysymyksiä, tuottaa erilaisia lainsäädännön soveltamissuosituksia sekä seurata digitaalisiin palveluihin liittyvää lainsäädännön toimeenpanoa. 

Materiaalit ja videot

Video: Mikä on YritysDigi-hanke?

Video: Mitä tavoitteita YritysDigi-hankkeessa on?

YritysDigin hankesuunnitelma

YritysDigin hankeryhmän asettamispäätös

Raportti palvelulupauksista

Yhteystiedot

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530427  


Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208