Materiaaleja ja taustaa

 

Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016

Tuumasta toimeen

Valtiovarainministeriön koordinoima Avoin hallinto-hanke yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa järjesti Lapsen oikeuksien iltapäivä 2016 – seminaarin 8.11.2016 kello 12–16 Balder-salissa (Aleksanterinkatu 12, Helsinki). Tilaisuudessa tutustuttiin muun muassa lapsivaikutusten arviointiin suurissa uudistushankkeissa, Lapsen oikeuksien sopimuksesta raportointiin ja Lapsiasiavaltuutetun kertomukseen eduskunnalle lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Iltapäivän aikana kuultiin myös innostava esimerkki varhaiskasvatusikäisten demokratiapilotista Rovaniemeltä.

Tilaisuuden videotallenne

Tilaisuuden puheenvuorot

Avaussanat
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö ja johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Sote- ja maakuntauudistus
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö
Sote- ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten arviointi
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi YK:n lapsenoikeuksien komitealle ja Lapsen oikeuksien sopimuksen järjestöraportti
Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto

 

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet

31.5.2016 valtiovarainministeriössä pidetttiin vaikuttajatyöpaja ikääntyneille digitaalisista palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista. Tilaisuuden toteuttamisen yhteistyökumppaneina olivat järjestöt: ENTER ry - Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry).

Tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden ohjelma
Avauspuheenvuoro, Valtion ICT- johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Digitalisaatio –kärkihanke, neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö
Avoin hallinto -ohjelman esittely ja Ikääntyneille suunnatun Nettiaivoriihen merkittävimmät tulokset, finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö
Yhteenveto ryhmätyön tuloksista
Muistiinpanot asuminen
Muistiinpanot harrastukset ja työ
Muistiinpanot palvelut
Musitiinpanot tiedonsaanti
Muistiinpanot suunnittelu ja päätöksenteko

 

Lapsen oikeuksien iltapäivä

Valtiovarainministeriö järjesti yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton, Lapsiasiainvaltuutetun toimiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Lapsen oikeuksien iltapäivän maanantaina 16.11.2015. Tilaisuudessa käsiteltiin lasten oikeuksia, kuulemiskäytäntöjä ja lapsivaikutusten arviointia.

Tilaisuuden esitykset

Ohjelma
Lasten osallisuuden edistäminen osana Avoimen hallinnon toimintaohjelmaa, finanssineuvos Katju Holkeri
Johdatus lapsen oikeuksien sopimukseen ja lapsen oikeuksien komitean suositukset Suomelle, lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto
Lapsivaikutusten arviointi valtion ja kuntien päätöksenteossa, johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Mitä on avoin hallinto lasten näkökulmasta? – Lasten osallisuus ja kuuleminen, ylitarkastaja Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto
Hyviä lasten kuulemiskäytäntöjä lainvalmistelutyössä, opetusneuvos Kirsi Alila, opetus- ja kulttuuriministeriö

Nuorten ajatuksia OECD-hallintoministerikokoukseen


Youth DialogueOECD:n hallintoministerikokous järjestettiin Helsingissä 28.10.2015. Kymmenen osallistuvaa maata on järjestänyt kansallisen nuorisofoorumin, jonka kautta on kerätty nuorten näkemyksiä hallintoministerikokouksen teemoista.

Kukin maa on toteuttanut nuorisofoorumin omalla tavallaan. Suomessa näkemyksiä koottiin tapahtumissa, nuortenideat.fi:ssä sekä yhteistyöllä koululuokkien kanssa Kuopiossa ja Itä-Lapissa.

Maiden nuorisofoorumeiden tuloksista keskusteltiin Säätytalolla valtiovarainministeriön ja OECD:n järjestämässä nuorisodialogissa ministerikokousta edeltävänä päivänä. Nuorisofoorumeiden ja nuorisodialogin tulokset tulevat ministereiden käyttöön. Ministerikokouksen avaussessio lähetettiin suorana netissä. Seuraa myös twitterissä #GovMin15

Avoin hallinto/OECD -ministerikokous Youth Forum -blogi

Blogissa kerrotaan Suomessa lokakuussa 2015 pidetystä OECD-hallintoministerikokouksesta ja sen valmistelusta sekä valmisteluun liittyvästä nuorisofoorumista.

blogi

Virkakielikampanjan pilottiseminaari

Virkakielikampanjan pilottiseminaari järjestettiin 12.3.2015. Seminaarissa tiedotettiin kampanjan jatkosuunnitelmista ja puhuttiin pilottien roolista niissä, valaistiin esimerkein hallintolain hyvän kielen vaatimusta sekä kerrottiin kokemuksia virastojen ja kuntien virkakielihankkeista.

Tilaisuuden materiaalit:

Pilottiseminaarin ohjelma
Tilaisuuden aloitus - Katju Holkeri
Hyvän virkakielen ominaisuuksia - Aino Piehl ja Ulla Tiililä
Kokemuksia virkakielen kehittämishankkeista - Eivor Sommardahl
Verohallinnon pilottihankkeiden tilannekatsaus

Avoin hallinto oli mukana Hyvään virkakieleen! -kampanjassa

Hyvään virkakieleen! -kampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään, tarjotaan keinoja viestinnän selkeyttämiseen ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Kampanja jatkui vuoden 2015 loppuun.

Kampanjan kummina toiminut liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kiinnitti huomiota kampanjan avajaispuheessaan hallinnon avoimuuteen.

- Julkishallinnon on oltava entistäkin tarkempi siitä, että meitä ymmärretään, kun teemme päätöksiä ja kerromme asioistamme. Selkeä virkakieli on kriittinen osa organisaation tehokasta, tuottavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Selkeä kieli tukee aina myös julkisen toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Selkeä kieli on palvelua, jota yhteiskunta saa viranomaisiltaan vaatia, korosti kansliapäällikkö Pursiainen.

Kampanjan järjestivät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, eduskuntatiedotus, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliitto (Selkokeskus).

Kampanjassa oli mukana monia pilottiorganisaatioita, muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, Maahanmuuttovirasto, Kela ja Verohallinto. Pilottiorganisaatiot kertoivat kokemuksistaan kampanjan aikana, miten ne onnistuivat parantamaan kielenkäyttöään ja selkeyttämään tekstejään.

Kampanjaan liittyy laaja verkkomateriaali, joka löytyy
www.virkakielikampanja.fi

Selkosuomea virkakieleen -seminaari järjestettiin Kuntatalolla 16.6.2015
Tilaisuuden esityisaineistot

 

Nuorille 16.6.2014 järjestetyn Parempi Hietsu -tapahtuman keskustelujen yhteenvetoraportit

 

Mallipohjainen päätöksenteko II-seminaari

Mallipohjainen päätöksenteko II-seminaarissa käsiteltiin 13.5.2014 rakennetun ympäristön sekä liikenne- ja ekopolitiikan vaikutusarviointiin ja suunnitteluun liittyviä malleja.

Mallipohjainen päätöksenteko II -seminaarin esitysmateriaalit

Mallipohjainen päätöksenteko I -seminaarin esitysmateriaalit

 

Seminaarien materiaalit

 

Mitä voimme yhdessä tehdä hallinnon avoimuuden eteen? 
- päättäjinä, viranhaltijoina, virkamiehinä

Valtiovarainministeriö järjesti yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa Avoimen hallinnon ja Avoimen tiedon ohjelmien yhteisen tilaisuuden Turussa 19.11.2013. Tilaisuus oli suunnattu Varsinais-Suomen kuntien päättäjille ja viranhaltijoille, valtion virastojen virkamiehille, Varsinais-Suomen liiton viranhaltijoille sekä alueen kansanedustajille.

Lounaispaikka - Avoimen tiedon ohjelma - Sanna Jokela
Osallistumisympäristö - Rauna Nerelli, oikeusministeriö
Avoin hallinto ja avoin tieto - Johanna Nurmi ja Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö
Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa - Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

Ministeriöiden kansliapäälliköt Tampereella 15.10.2013

Ministeriöiden kansliapäälliköt eli korkeimmat virkamiehet olivat kansalaisten ja järjestöjen tavattavissa 15.10.2013 Tampereen vanhalla kirjastotalolla. Tilaisuudessa avattiin kampanja Yhdessä yli esteiden – ilmoita avoimuuden esteestä. Kampanjan tavoitteena on kerätä tietoa kansalaisten kokemista hallinnon avoimuuden esteistä, jotta avoimuuden esteet voitaisiin poistaa. Tilaisuus keräsi runsaasti kiinnostuneita ja keskustelu kävi vilkkaana.

Tilaisuudessa kansalaisilta alettiin kerätä ilmoituksia avoimuuden esteistä, jotta esteitä voitaisiin poistaa. Kansalaiset voivat jatkossa ilmoittaa avoimuuden esteestä osoitteeseen [email protected]

Tilaisuuden videotallenne

Ministeriöiden esitykset Tampere 15.10.2013

Yhdessä yli esteiden - ilmoita avoimuuden esteestä

Presidentti Obama ja avoimuus

USA:n presidentin Barack Obaman ja Pohjoismaiden päämiesten yhteisessä keskiviikkona 4.9. julkaistussa julkilausumassa on mukana pätkä Open Government Partnership:stä:

“The United States and Nordic members of the Open Government Partnership, a multilateral initiative that asks governments to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and strengthen governance, agree to redouble our efforts to develop ambitious “Race to the Top” commitments for the October 31 Open Government Partnership Ministerial.”

Presidentti Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentin Tukholmassa

Julkilausuma

 

Avoin hallinto -tilaisuus 26.10.2012

 

Avoimen hallinnon hakeryhmän kokoukseen osallistui 26.10. vajaat kolmekymmentä aktiivia, osa paikan päällä ja osa verkossa. Suomen toimintasuunnitelma sai mukavasti uutta sisältöä. Kokouksessa löytyi useita keinoja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja hallinnon kieltä, lisätä toiminnan avoimuutta ja avata tietoa. Tarjolla oli myös ns. tyhjä paperi, joka sekin täyttyi hyvistä ideoista ja ehdotuksista.

Katso keskustelu 26.10.:
Mikä avoin hallinto?
Kokouksen avaus
Ryhmäkeskustelut
Ryhmäkeskustelujen jatko ja purku
Briefing in English

Taustaa:
Avoin hallinto -hanke lyhyesti (syksy 2012)
Suomen toimintaohjelma lyhyesti (tilanne 10.10.2012)

***

Avoin hallinto -infossa ja -talkoissa 19.9.2012 aloitettiin Suomen avoimen hallinnon kumppanuus (Open Government Partnership) -toimintasuunnitelman laatiminen.

Osallistujat edustivat sekä hallintoa että kansalaisjärjestöjä. Keskusteluun toivat panoksensa myös netin kautta osallistuneet. Toimintasuunnitelman, jonka pohjaa myös nettidokumenttina oli mahdollista ideoida, työstämistä jatketaan ja kehitellään eri tilaisuuksissa ja muun muassa otakantaa.fi:n keskustelun kautta.

Katso keskustelu (19.9.2012)

***

Suomi on päättänyt liittyä Open Government Partnership (OGP) -aloitteeseen, joka käynnistettiin 20.9.2011 YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa, mutta se ei ole YK:n hanke. Maailmalaajuisen OGP-aloitteen tavoitteena on entistä läpinäkyvämmän, tuloksellisemman ja tilivelvollisemman hallinnon kehittäminen. Tavoitteena on kehittää hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikusta ja edistää kansalaisten osallisuutta. Aloite tähtää konkreettisiin läpinäkyvyyttä, kansalaisten osallisuutta, korruption vastustamista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä koskeviin sitoumuksiin osallistuvilta mailta.

Suomi täyttää aloitteeseen liittymiseksi vaadittavat lainsäädäntökriteerit. Liittymiseksi Suomen tulee lisäksi hyväksyä Open Government Partnership -julkilausuma ja laatia kansallinen toimintaohjelma sen tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintaohjelma laaditaan kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä osallistamalla. Virallisesti liittyminen voi tapahtua seuraavassa OGP:n vuotuisessa kokouksessa huhtikuussa 2013.

Valtiovarainministeriön asettama yhteistyöhanke valmistelee kansallisen toimintaohjelman luonnosta ja käy vuoropuhelua sekä kuulee suunnitelman laatimiseksi kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä. Hankkeessa on edustajia on kansalaisjärjestöistä ja hallinnosta.

Open Government Partnership --aloitteen piirissä on tällä hetkellä jo 70 valtiota, mukaan lukien muut Pohjoismaat ja Viro. OGP:n johdossa on ohjausryhmä, joka koostuu hallintojen ja kansalaisjärjestöjen edustajista.

Lisätietoa

Open Government Partnership
OGP: Suomi
Avoimen hallinnon julistus
Hankkeen asettamispäätös

Aiheeseen liittyviä linkkejä
 

Yhteistyössä toimiva hallinto -esite
Avoimen tiedon ohjelma -esite
Avoimen tiedon ohjelma
Kansalaisaloite-verkkopalvelu avataan 1.12.2012
Alueellista demokratiaa - Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa
Kuntalainen palvelun kehittäjänä
Medborgarbudget — I Sverige, Europa och världen