Mallipohjainen päätöksenteko -seminaari 13.5.2014 esitysmateriaalit

Avoimen hallinnon Mallipohjaisen päätöksenteko -seminaarisarjan II-osassa käsiteltiin rakennetun ympäristön sekä liikenne- ja ekopolitiikan vaikutusarviointiin ja suunnitteluun liittyviä malleja.

 Valtiovarainministeriössä 13.5. järjestetyn tilaisuuden tavoitteena oli

• ymmärtää millaisilla malleilla päätöksentekoa ohjataan

• nähdä kuinka tutkimustietoa voidaan käytännössä tuoda vuorovaikutteiseksi ja informatiiviseksi osaksi kaikkea päätöksentekoa ja suunnittelua

• kokeilla itse uusia työvälineitä ja saada vinkkejä uusista työtavoista, jotka mahdollistavat kokonaiskuvan saamisen osaoptimoinnin sijaan.

Seminaarin esitysten kuvaukset
Ilmastopolitiikka, rakennukset ja terveys. Jouni Tuomisto, THL
Ekologinen päätösanalyysi maankäytön suunnittelussa.Joona Lehtomäki, SYKE/Helsingin yliopisto
Mallipohjainen politiikkavaihtoehtojen vaikutusanalyysi liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Peter Ylén ja Anu Tuominen, VTT
Rakennetun ympäristön sekä liikenne- ja ekopolitiikan suunnittelu ja vaikutusarviointi. Sami Majaniemi, LVM.