Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari valtiovarainministeriön Pajassa 10.12.2013

 

Talousmalleihin perustuvasta päätöksenteosta järjestettiin seminaari valtion virkamiehille ja kuntien viranhaltijoille sekä tutkijoille VM:n Pajassa 10.12.2013.

Tilaisuudessa kuultiin eri talousmalleista ja analyysimenetelmistä mm. VATT:n, Suomen Pankin ja VM:n asiantuntijoilta. Seminaari oli osa Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaa.

Tilaisuuden videotallenne: http://new.livestream.com/Infocrea-fi/Talousmallit-2013-12-10

 01. Moderaattorin tervetuloa - Sami Majaniemi, THL
02. Talouspolitiikan ja talouden rakennemuutosten vaikutusanalyysi - Juha Honkatukia, VATT
03. Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys - Jukka Railavo, Suomen Pankki
04. Maksujärjestelmäsimulaattori - Tatu Laine, Suomen Pankki
05. Tuloslaskelman ja taseen simulointi keskuspankissa - Matti Ilmanen, Suomen Pankki
06. Sosiaalimenojen pitkän aikavälin analyysimalli (SOME-malli) - Juho Kostiainen, VM
07. Mikrosimulointimallit päätöksenteon ja tutkimuksen palveluksessa - Elina Pylkkänen, VM
08. Malliavusteinen politiikkavaihtoehtojen arviointi eduskunnan tietopalvelussa - Olli Kannas, Eduskunnan tietopalvelu
 

09. Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu - Jan Klavus, VATT

10. Valtiovarainministeriön makrotaloudellisten analyysimallien käyttö ja julkisuus - Mika Kuismanen, VM
11. Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu - Vesa Lappalainen, VM
Abstraktit 10.12.2013
Tilaisuuden ohjelma
Moderaattorin kiteytys - Sami Majaniemi, THL