Tietojärjestelmät ja kirjoittaminen -seminaari 14.1.2014

Valtiovarainministeriö järjesti 14.1.2014 Helsingissä Tietojärjestelmät ja kirjoittaminen -seminaarin. Seminaarissa keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: Miten tietojärjestelmät vaikuttavat viranomaisten tuottamiin teksteihin ja virkakieleen? Millä tavalla järjestelmät tehostavat työtä ja asiakirjojen tuotantoa? Millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia tietojärjestelmät kirjoittamiselle asettavat?

Tilaisuus oli suunnattu valtion virkahenkilöille ja kuntien viranhaltijoille, virkakielen ja kirjoittamisen tutkijoille ja kehittäjille sekä it-asiantuntijoille.

Tilaisuuden videotallenne: http://bit.ly/Tietojarjestelma-kirjoittaminen

 Esitys - Paula Javanainen-Lehto, Verohallinto
Automatisoitu asiakirjatuotanto - mahdollisuuksia ja esteitä - Virpi Lyytikäinen, Oikeusrekisterikeskus
Päätösluonnos ja sen muokkaus - Niina Järviö, Kela
Tilaisuuden kutsu ja ohjelma
Johdatus päivän aiheeseen - Ulla Tiililä, Kotimaisten kielten keskus