Virkamiesverkosto

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston jäsenet toimivat yhteyshenkilöinä Avoimen hallinnon toimintaohjelman ja virastonsa välillä seuraamalla Avoimen hallinnon uutiskirjeitä ja nostamalla edistettäviä asioita virastonsa johtoryhmän käsittelyyn sekä jakamalla virastossa hyviä käytäntöjä muiden hallinnon toimijoiden kanssa.

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston kokoonpano

Avoimen hallinnon esittelykalvot virkamiehille

Avoimen hallinnon ns. Master kalvosetistä virkamies voi poimia haluamansa avoimen hallinnon esityskalvot ja lisätä omia kalvoja puhuessaan tai esitellessään avointa hallintoa erilaisissa tilaisuuksissa.

Avoimen hallinnon esittelykalvot

PowerPoint-version esityskalvoista saa osoitteesta avoinhallinto(a)vm.fi

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen Kansallisarkistossa 18.5.2017

Tapaamisessa kuultiin ajankohtaisista asioista Kansallisarkistossa sekä avoimen hallinnon toimintaohjelmassa.

Tiedon elinkaarenhallinta - Mikko Eräkoski  
Sähköiset palvelut hallinnolle ja tutkimukselle - Reko Etelävuori  
Avoin hallinto ajankohtaista - Katju Holkeri  

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen valtioneuvoston kansliassa 6.4.2017

Tapaamisessa kuultiin ajankohtaisista asioista valtioneuvoston kansliassa.

Tervetuloa! - toimialajohtja Kaija Uusisilta

Valtioneuvoston hallintoyksikön esittely - osastopäällikkö Janne Kerkelä

Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä Vahva
-miten tiedonsaanti valtioneuvoston julkisista asiakirjoista muuttuu - hankepäällikkö Suvi Albert

Valtioneuvoston hankeikkuna -palvelu avoimeen hanketietoon - hankepäällikkö Päivi Nurminen

Valtioneuvoston hallintoyksikön käännös- ja kielitoimialan esittely
-miten valtioneuvostossa edistetään tekstien ymmärrettävyyttä ja selkeyttä - ykskönpäällikkö Kaisa Kuhmonen

Valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä Kampus
-miten virtuaalityöpöytä edistää valtioneuvoston sisäistä avoimuutta - yksikönpäällikkö Miia roukus

Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto - yksikönpäällikkö Outi Örn

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 13.10.2016

Avoimen hallinnon virkamieverkoston tapaamisen ohjelmasta vastasi oikeusministeriö.

Demokratiapalvelut  - Niklas Wilhelmsson, OM

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna -  Liisa Männistö, OM

Avoin tieto ja Finlex –  Aki Hietanen, OM
Miten avoin hallinto näkyy virastotasolla? (Maaseutuvirasto ja MML)
Avoimen hallinnon kuulumiset

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 7.6.2016

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston ja Kuntademokratiaverkoston yhteinen tilaisuus pidettiin 7.6.2016 Säätytalola.

Avoin hallinto - Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Nettiaivoriihin ikääntyville - Arja Terho, valtiovarainministeriö

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5.2016

Avoimen hallinnon virakmiesverkoston tapaaminen pidettiin 11.5.2016 sosiaali-ja terveysministeriössä.

Avoin viestintä ministeriössä - Eeva Larjomaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna - Päivi Nurminen, valtioneuvoston kanslia
Sote-tieto hyötykäyttöön ja Riihi - avointa valmistelua - Hannu Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Hanne Kalmari, sosiaali- ja terveysministeriö

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 12.4.2016

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen pidettiin 12.4.2016. Tilaisuuden ohjelmasta vastasivat sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto.

Tilaisuuden ohjelma

Turvapaikka-asioiden viestintä
viestintäjohtaja Mika Mäkinen, sisäministeriö
viestintäpäällikkö Hanna Kautto, Maahanmuuttovirasto

Sisäministeriön viestinnän linjaukset, viestintäjohtaja Mika Mäkinen, sisäministeriö
Avoimen hallinnon ajankohtaiset asiat, Maija-Liisa Honkola, Ilmatieteen laitos

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 15.1.2016

Vuoden 2016 ensimmäinen Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen pidettiin valtiovarainministeriössä.

Tilaisuuden ohjelma

Latest news from OGP (Open Government Partnership), Abhinav Bahl, OGP Support Unit

The Open Government Guide Special Edition: Implementing the 2030 Sustainable Development Agenda

Introducing Norwegian OGP- council, Tom-Arne Nygaard

Virkamiesverkoston työvaliokunta esittäytyy, Maija-Liisa Honkola, Ilmatieteen laitos

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 30.10.2015

Vuoden 2015 neljäs avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen pidettiin ympäristöministeriössä.

Omista poteroista monitoimitilaan: YM ja Aleksin uusi avokonttori, Jussi Palmén, viestintäasiantuntija, YM

Ilmastoviestintää kansantajuisesti, Riikka Lamminmäki, viestintäasiantuntija, YM

Joukolla luonnonsuojelulakia uudistamaan! Ulla Ahonen, viestintäasiantuntija, YM

Kuva kertoo enemmän, case Instagram ja Twitter, Liisa Poussa, viestintäasiantuntija, YM

Ympäristön seurantadata avoimeksi, case EnviBase, Saara Reinimäki, viestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskus SYKE, merikeskus
Avoimen hallinnon verkoston asiaa, Arja Terho, neuvotteleva virkamies, VM

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 17.9.2015

Vuoden 2015 kolmas avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen pidettiin Tilastokeskuksessa.

Tilaisuuden ohjelma
Tilastokeskuksen toiminnan esittely, tietopalvelujohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus
Avoimen hallinnon edistäminen Tilastokeskuksessa, viestintäpäällikkö Mervi Ukkonen, Tilastokeskus
Avoimen hallinnon ajankohtaiset asiat, finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö
Työpaja: Miten panemme toimeen uutta avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa 2015-2017 virastoissa, laitoksissa ja ministeriöissä?

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 20.4.2015

Vuoden 2015 toinen virkamieverkoston tapaaminen järjestettiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Maanmittauslaitoksella.

Tapaamisen ohjelma
Avaussanat: Hallintojohtaja Matti Hyytinen, Maanmittauslaitos
Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa, johtava hallintolakimies Riitta-Liisa Niittymaa
Avoin tieto Maanmittauslaitoksessa, innovaatiojohtaja Antti Kosonen, Maanmittauslaitos
Avoimen hallinnon tilannekatsaus valtion hallinnossa, neuvotteleva virkamies Arja Terho, valtiovarainministeriö
Avoin hallinto MMM:ssä (yleisesitys), Pekka Alhojärvi, MMM/AH:n koordinoija
Tutkimus- ja tutkimusyhteistyön vatuualue (LYNET, avoin tieto ym.), tutkimusjojtaja Mikko Peltonen

Avoin hallinto Luonnonvarakeskuksen perustamisessa ja sen jälkeen, kehittämispäällikkö Kimmo Kukkavuori

Miten Evirassa lähestytään Avointa hallintoa? henkilöstöjohtaja Maarit Hilden

Avoin hallinto Maaseutuvirastossa. Case-esimerkkinä viljelijöiden tukitietojen julkaisu: Pakko vai aito halu? Mavi/AH:n koordinoija Hanna Westinen

Maaseutuviraston toimeenpiteet avoimuuden edistämisessä
Yhteenveto Avoin hallinto MMM:n hallinnonalalla

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 27.3.2015

Vuoden 2015 ensimmäinen virkamiesverkoston tapaaminen järjestettiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Ilmatieteen laitoksella.

Tilaisuuden ohjelma
Mikä suunta otetaan hallinnon avaamiselle ensi hallituskaudella? Kurkistus latinalaisen Amerikan avoimen hallinnon edistämiseen: mitä voimme oppia? Katju Holkeri, VM
Miten LVM:n hallinnonalalla edistetään avointa hallintoa? Kaisa Lenna Välipirtti, LVM
Ilmatieteen laitoksen yleisesittely, Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos
Ilmastonmuutos, Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos
Avoin data - avoimempi hallinto, Maija-Liisa Honkola, Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitoksen viestintä, Nina Kukkurainen, Ilmatieteen laitos

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 7.10.2014

Arja Terho Mitä muualla tehdään
Johanna Nurmi Mitä vielä pitäisi tehdä Avoimen hallinnon edistämiseksi
Margit Suurhasko Avoimen tiedon tilannekatsaus
Ulla Tiililä Mikä on virkakielikampanja?
Katju Holkeri Avoin hallinto - itsearviointi ja ulkoinen arviointi

 

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston verkostotapaaminen 15.5.2014

Avoin hallinto LVM:n hallinnonalalla - Kaisa Leena Välipirtti
Lasten ja nuorten tietokortit - Tomi Kiilakoski
Tilaisuuden ryhmätyö
Tilaisuuden videotallenne

 

Avoimen hallinnon toinen verkostotapaaminen 11.2.2014

Valtiovarainministeriö järjesti Avoimen hallinnon edistämisen yhteyshenkilöiden toisen verkostotapaamisen 11.2.2014 Helsingissä.

Avoimen hallinnon edistäminen Tekesissä - Maija Pylkkänen
Avoin hallinto Ylioppilastutkintolautakunnassa - Kaisa Vähähyyppä
Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa - Riitta-Liisa Niittymaa
Kutsu ja ohjelma

 

Avoimen hallinnon verkostotapaaminen 10.10.2013 klo 14-16

Avoimen hallinnon edistämisen yhteyshenkilöiden ensimmäinen verkostotapaaminen järjestettiin 10.10.2013 klo 14-16 valtiovarainministeriön Pajassa, Mariankatu 9. Tapaaminen oli tarkoitettu niille henkilöille, jotka virastot ovat pyydettäessä nimenneet Avoimen hallinnon verkoston jäseniksi.

Tilaisuuden esitys
Tilaisuuden videotallenne