Asiakkuus

Kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja Suomeen sijoittuneet yritykset ovat julkisen hallinnon asiakkaita. Valtiovarainministeriö tekee työtä yhdessä virastojen ja kuntien kanssa asiakaslähtöisen, vaikuttavan ja tehokkaan palvelun tuottamiseksi. Kansalaisen elämäntilanteen ja yrityksen elinkaaren mukaisen palvelun tuottamiseen tarvitaan virastojen ja kuntien yhteistyötä sekä eri viranomaisten tietojen tehokasta käyttöä.

Ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluita rakennetaan asiakkaalle asioiden hoitamisesta aiheutuvan vaivan vähentämiseksi. Samalla tehostetaan hallinnon toimintaa.

Yhteistyössä palvelut pelaa - julkisen hallinnon asiakkuusstrategia

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi