Suomen julkisen hallinnon innovaatiojulistus sisältää viisi sitoumusta. Julkisen hallinnon innovaatiot

Teemme valtiovarainministeriössä yhteistyötä virastojen, laitosten ja kuntien sekä muiden maiden hallintojen kanssa innovaatioiden jakamiseksi. Julkisen hallinnon innovaatiotoiminta on OECD:n OPSI-tiimin (OECD:n Observatory of Public Sector Innovation) keskeinen työalue.

Tutustu Suomen valtionhallinnon innovaatiojulistukseen

Suomi on hyväksynyt OECD:n innovaatiojulistuksen yhdessä OECD-maiden kanssa ministerineuvoston kokouksessa 22. toukokuuta 2019. Innovaatiojulistuksen tavoitteena on vahvistaa innovaatiotoimintaa hallinnon ydintoiminnoissa osana organisaatioiden ja virkamiesten arkea.

Suomi on sitoutunut innovaatiojulistuksen viiteen periaatteeseen.

  1. Tuemme ja vahvistamme innovaatiotoimintaa julkisessa hallinnossa
  2. Rohkaisemme ja valmennamme kaikkia virkamiehiä innovointiin
  3. Vaalimme kumppanuuksia ja tuemme moniäänisyyttä
  4. Tuemme tutkimusta, iterointia ja kokeiluja
  5. Levitämme opittua ja jaamme käytäntöjä

Tutustu Suomen julkisen hallinnon innovaatiojulistukseen

Tule mukaan osaksi innovaatioverkostoa

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastolla tehdään työtä OECD:n työ hedelmien levittämiseksi vapaamuotoisessa innovaatioverkostossa. Verkosto on kaikille avoin ja se koostuu julkisen hallinnon toimijoista, joilla on tahoillaan meneillään innovatiivista toimintaa. Verkostossa opitaan toisilta ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Tule mukaan osaksi innovaatioverkostoa ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Tutustu OECD:n OPSI-tiimin tutkimuksiin, materiaaleihin ja mahdollisuuksiin

OPSI hakee vuosittain esimerkkejä julkisen hallinnon innovaatioista Call For Innovations -haulla. Tutustu hakuun ja ilmoita oma innovaatiosi mukaan OPSI:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Pauliina Pussinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530108  


Arja Terho, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Konsernipolitiikkayksikkö 0295530235