Julkisen hallinnon innovaatiot

Julkisen hallinnon innovaatio on toimintatapa tai palvelu, joka on

  1. virastolle, kunnalle tai palveluntuottajalle uusi,
  2. käyttöön otettu ja
  3. sen vaikutukset on todennettavissa.

Valtiovarainministeriö tekee yhteistyötä virastojen, laitosten ja kuntien sekä muiden maiden hallintojen kanssa hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden jakamiseksi. 

OECD:n innovaatioportaaliin kerätään tietoja eri maissa tehdyistä julkisen hallinnon innovaatioista. Portaalista on löydettävissä yhteydet OECD- maiden hallinnon kehittäjiin ja se tarjoaa työkalut yhteydenpitoon ja yhteiskehittämiseen.

OECD:n innovaatioportaali OPSI (Observatory of Public Sector Innovation)

****

Innovaatiotyöpaja Säätytalolla 25.3.2015, esitysmateriaali

How to share and promote innovations in OECD countries

Introducing OPSI, Observatory of Public Sector Innovation
Edwin Lau, Head of the Reform of the Public Sector Division, OECD

 Innovation labs, Edwin Lau

Experiences of Innovation labs in Finland

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Arja Terho
puh. 02955 30235
[email protected]