Innovationer inom den offentliga förvaltningen

En offentlig innovation är ett tillvägagångssätt eller en tjänst som

  1. är ny för ämbetsverket, kommunen eller serviceproducenten,
  2. har tagits i bruk och
  3. dess effekter kan verifieras.

Finansministeriet samarbetar med ämbetsverk, inrättningar och kommuner samt organ i andra länder för delning av bästa praxis och innovationer.

Uppgifter om innovationer inom den offentliga förvaltningen i andra länder samlas i OECD:s innovationsportal. I portalen kan man finna kontakter till förvaltningsutvecklare i andra OECD-länder och verktyg för att hålla kontakt och utveckla tillsammans.

OECD:s innovationsportal OPSI (Observatory of Public Sector Innovation)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Arja Terho
tfn. 02955 30235
[email protected]