Laatutyö

Valtiovarainministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat asettaneet Kansallisen laatuhankkeen 2014 – 2015 julkisen sektorin laatutyön edelleen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea julkisen hallinnon organisaatioiden laadun kehittämistä itsearvioinnilla, ulkoisella auditoinnilla ja vertaisoppimisella. Keskeistä hankkeessa on PEF-prosessin käynnistäminen: luodaan ja otetaan käyttöön PEF-toimintamalli sekä luodaan ehdotus pysyvämmästä PEF-toiminnasta. Jatkossa Suomen parhaiden käytäntöjen valintaprosessi organisoidaan niin, että PEF-auditoidut organisaatiot voivat arviointiraportillaan osallistua valintaprosessiin.

Laatuhanketyöryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtajana tutkimuspäällikkö Marianne Pekonen-Sjöblom Suomen Kuntaliitosta. Laatuhanketyöryhmään on nimetty jäsenet valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, Keskusrikospoliisista, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Turun, Vantaan ja Helsingin kaupungista sekä Utajärven kunnasta.

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
[email protected]