Tulosohjauksen käsikirja

Tulosohjauksen uudistettu käsikirja julkaistaan tulosohjauksen tietokortteina. Uudistettu käsikirja ei kata kaikkia tulosohjauksen aihealueita vaan painottuu tulosohjauksen keskeisimpiin alueisiin ja nykyisiin kehittämiskohteisiin. Tulosohjauksen käsikirja jakautuu linjauksiin ja työkalupakkiin. Linjaukset-osiossa esitellään tulosohjauksen aineellista sisältöä, erityisesti tulosohjauksen uudistamisen periaatteita ja tulosohjausta osana valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä. Työkalupakki-osiossa painopiste on tulosohjauksen käytännöllisemmissä kysymyksissä kuten valmisteluprosessissa, asiakirjoissa ja strategisessa suunnitteluprosessissa.

Käsikirjasta on julkaistu seuraavat tietokortit:

1 Käsikirjan esittely
2 Nykytila
3 Tulosohjaus osana ohjausjärjestelmää
4 Yhteiset periaatteet
5 STRATO – strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen
6 Strategiakartta
7 Tulosohjausprosessi
8 Tulosohjaus: valmistelu ja toimeenpano
9 Tulossopimuksen valmistelu tulostietojärjestelmässä
10 Tulosohjauksen keventäminen
11 Lainsäädäntö
12 CAF-arvioinnit hallinnonalan ohjauksessa
13 Johtamissopimus tulosohjauksen tukena
14 Sukupuolinäkökulma tulosohjauksessa
OKM:n tulosohjauspilottikuvaus
TEM:n ja Mikesin tulosohjauspilottikuvaus
VM:n tulosohjauspilottikuvaus
LVM:n tulosohjauspilottikuvaus (liikenneturvallisuus)
LVM:n tulosohjauspilottikuvaus (viestintäpolitiikka)
15 Pilotti: Yhteisten tavoitteiden asetanta ja ohjaus (LVM)
16 Pilotti: Viestintäpolitiikan tavoitteet strategiakarttana (LVM)
17 a Pilotti: Ohjaukseen lisää strategisuutta, yhteisiä tavoitteita ja vuorovaikutusta (OKM)
18 a Pilotti: Uusi tulossopimusmalli - Työ- ja elinkeinoministeriön ja Mittatekniikan keskuksen välinen tulossopimus (TEM)
18 b TEM-MIKES-pilotoinnin tuloksia (TEM)
19 Pilotti: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys (VM)

20 a Pilotti: a) Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla
– tavoitteena erityisesti nelivuotisen suunnitteluprosessin laatiminen (OM)

20 b Pilotti: b) Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla

– tavoitteena erityisesti nelivuotisen suunnitteluprosessin laatiminen (OM)

Tulosohjauksen käsikirjan tietokortit