Palvelurakenteiden kehittäminen

Miehet keskustelevat. Kuva: Maskot / Gorilla.

Julkinen hallinto tarjoaa palvelujaan asiakkaille eri kanavien kautta.  Valtiovarainministeriö kokoaa ja kehittää palveluita asiakaslähtöisen ja yhtenäisen sekä monikanavaisen asiakaspalvelun rakentamiseksi.

Keskeinen näkökulma palvelurakenteen kehittämisessä on sähköisten palvelujen lisääminen ja asiakaspalvelujen järjestäminen uudella tavalla. Tavoitteena on vahvistaa sähköisiä palveluita ja koota asiakaspalvelua niin, että palvelujen hakeminen niiden kautta muodostuu asiakkaalle hyvin saatavilla olevaksi ja helppokäyttöiseksi vaihtoehdoksi perinteisen suoran asiantuntija- ja viranomaispalvelun sijasta. Kehittämiskohteina ovat erityisesti sähköiset palvelut, mutta myös puhelinpalvelut ja yhteiset asiakaspalvelupisteet edellyttävät kehittämistoimenpiteitä.

Sähköinen palvelu

Tavoitteena on siirtyä kaikissa kansalaisen kannalta merkittävissä elämäntilanteissa ja yritysten elinkaaren eri vaiheissa sähköiseen asiointiin niin pitkälle kuin se on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista. Kansalaisille ja yrityksille suunnatut hallinnon asiointipalvelut, lomakkeet ja tietopalvelut löytyvät kootusti yhden osoitteen kautta suomi.fi -palvelusta.

Suomi.fi

Puhelinpalvelu

Puhelinpalvelut tarjoavat kansalaisille tutun, paikkariippumattoman kanavan yhteydenpitoon viranomaisiin päin.  Useat viranomaiset ovat ottaneet käyttöön valtakunnallisia palvelunumeroita ja perustaneet asiakaspalvelukeskuksia, joista kansalaiset saavat puhelimen välityksellä asiantuntija-apua.

Lisäksi toiminnassa on Kansalaisneuvonta –palvelu, jonka päätavoitteena on ohjata kansalaisia oikean viranomaisen luokse ja vastata kansalaisten julkishallinnon palveluja koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin sekä tukea kansalaisia sähköisen asioinnin tukipalvelujen käytössä. Kansalaisneuvonta auttaa myös Suomi.fi-verkkopalvelun käytössä.Palvelu on aloittanut toimintansa 25.11.2013 ja se toimii Väestörekisterikeskuksessa. 

Kansalaisneuvonta.fi

Väestörekisterikeskus

Käyntiasiointi

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja vapaaehtoiseen sopimiseen. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä.

Yhteisen asiakaspalvelun kehittämisen perustana on laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Lakia on uudistettu ja se tuli voimaan 1.6.2017. Lain muutos tukee digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia. Lakimuutoksen perusperiaatteena säilyy viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö. Tavoitteena on, että yhteispalvelussa noudatetaan yhdenmukaisia menettelytapoja ja -keinoja sekä tuoda viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa.

Laki mahdollistaa yhteispalvelun antamisen myös muusta kuin kiinteässä toimitilassa sijaitsevasta Asiointipisteestä. Lisäksi tavoitteena on varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten jaossa.

Toimintamallin mukaisesti asiakkaalle tarjotaan Asiointipisteessä ensisijaisesti sähköistä asiointia asiakaspäätteen avulla. Muita palvelukanavia Asiointipisteessä on etäpalvelun avulla tuotettava kuvayhteys viranomaiseen ja käyntiasiointi suoraan palveluneuvojan kanssa.  Asiakkaalla on myös mahdollisuus asioida viranomaisen asiantuntijan kanssa tietyissä Asiointipisteissä.

Julkisen  hallinnon yhteistä asiakaspalvelua kehitettiin vuosien 2012–2015 aikana valtiovarainministeriön vetämässä Asiakaspalvelu2014-hankkeessa ja sen jatkotyössä.

Yhteenveto yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä 2012-2015

Tiedote yhteispalvelulain muutoksesta

Yhteisen asiakaspalvelun kehittäminen

Yhteispalvelu.fi

 

 


Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Marko Puttonen
Puh. 02955 30271