FI SV

Hankinta-Suomi-logo.

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Strategialuonnos lausuntokierroksella 12.8 saakka

Julkisten hankintojen kansallinen strategialuonnos on julkaistu Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopyyntö on lähetetty laajalla jakelulla mm. kuntiin, kuntayhtymiin, ministeriöihin, valtion virastoihin ja laitoksiin sekä erilaisiin asiantuntijaorganisaatioihin ja palvelun tarjoajille. Lausunnon voivat antaa myös muut tahot.

Lausuntopyynnössä pyydetään antamaan näkemykset strategiaan luonnostelluista tahtotiloista ja tavoitteista. Lausuntopyynnön liitteenä on myös ehdotukset tavoitteisiin pääsemisen edellyttämistä toimenpiteistä. Lausunnonantajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan antamaan kommentteja myös näiden toimenpide-ehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta ja tarpeellisuudesta.

Lausuntopyyntö Suomen julkisten hankintojen kansallisesta strategiasta

Tule mukaan osaamisen kehittämisen teemaryhmään

Kuntamarkkinoilla 9.9.2020 lanseerattavan kansallisen hankintastrategian kahdeksasta tahtotilasta yksi on osaamisen kehittäminen. Tämä pitää sisällään tavoitteita liittyen mm. osaamisen kartoittamiseen, hankinta-osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, koulutuksen lisäämiseen ja hankintoihin liittyvän tutkimustoiminnan varmistamiseen. Hankinta-Suomi käynnistää elokuun aikana osaamisen kehittämisen -teemaryhmän, joka on kaikille avoin.  Tervetuloa mukaan vaikuttamaan kansallisella tasolla osaamisen kehittämiseen. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumiset ottaa vastaan ohjelmapäällikkö Martina Nisula, martina.nisula(at)vm.fi, puh. 02955 30669.

Tilannekuva julkisten hankintojen nykytilasta

Osana kansallisen hankintastrategian valmistelua ja verkostomaisen yhteistyön puitteissa hankintojen ammattilaiset ovat kartoittaneet Suomen julkisten hankintojen nykytilaa, työstäneet keskeisiä kehittämiskohteita ja laatineet toimenpide-ehdotuksia, jotka on julkaistu kattavana tilannekuvana.

Tilannekuva koostuu seitsemästä teemasta, joita ovat hankintojen strateginen johtaminen, hankintaosaamisen kehittäminen ja kyvykkyydet, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys, innovaatiot sekä markkinoiden toimivuus julkisten hankintojen näkökulmasta. Kunkin teeman yhteyteen on laadittu ammattilaisten koostamat listat: ehdotukset kansallisiksi toimenpiteiksi, suositukset hankintayksiköille sekä suositukset yrityksille.

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva

Julkisten hankintojen strategialuonnos esiteltiin 3.6.2020

Hankinta-Suomi järjesti 3.6 etäseminaarin, jossa keskusteltiin siitä, miksi Suomessa laaditaan laajassa yhteistyössä kansallinen julkisten hankintojen strategia ja mitä hyötyä siitä on. Tilaisuudessa myös esiteltiin strategialuonnoksen tahtotiloja ja tavoitteita ja kuulijat pääsivät sekä kommentoimaan strategiaa että vastaamaan kysymyksiin. Paneelikeskustelussa pohdittiin hankintayksiköiden ja tarjoajien näkökulmasta sitä, miten saamme strategisemmalla otteella enemmän hyötyjä hankinnoista. Tilaisuuteen osallistui noin 600 henkilöä ja keskustelua käytiin myös Twitterissä #hankintasuomi

Hankinta-Suomi -seminaarin 3.6 tallenne

Kansallisen hankintastrategian laatiminen

Osana yhteisen kansallisen hankintojen strategian luomista, järjesti Hankinta-Suomi maaliskuussa aluekierroksen. Kierroksen oli tarkoitus suuntautua kahdeksalle paikkakunnalle, mutta koronavirusepidemia keskeytti kiertueen. Hanke pääsi kuitenkin Tampereella, Kokkolassa ja Salossa kuulemaan alueellista näkemystä ja ehdotuksia strategian sisältöön. Muutoin strategian laatimiseen pääsi vaikuttamaan verkkoaivoriihessä, joka oli avoinna kaikille 27.3.2020 saakka.

Aluekierroksen ppt-esitys

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu hankintalakiin ja sen soveltamiseen verkossa.

Mikä on Hankinta-Suomi?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Miksi Hankinta-Suomi tarvitaan?

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään. Nyt kehitystyön ytimessä on yhteistyö, jonka avulla voidaan luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Hankinta-Suomi -foorumiin kootun strategisen johdon tuella edistetään julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

Mitä Hankinta-Suomen avulla tavoitellaan?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

  • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
  • innovaatioiden edistämiseen
  • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
  • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
  • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

Tutustu tarkemmin:

Meitä on jo monta – ole sinäkin mukana edistämässä julkisten hankintojen vaikuttavuutta!

Katso lista mukana olevista tahoista

Lisätietoja:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)
johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi (Kuntaliitto)

Katso videoita Hankinta-Suomen tilaisuuksista