FI SV EN

Valtion hankintojen digitalisointi

Valtion hankintojen digitalisointi –toteutusohjelma uudistaa valtion hankintatoimea. Ohjelma noudattaa digitalisoinnin periaatteita ja on osa digihankkeita. Toteutusohjelma on valtiovarainministeriön vastuulla ja se kestää vuoden 2019 loppuun saakka.

Toteutusohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina maksatukseen. Hankintatoimen digitalisointi on yhteistyönä tehtävä toimintatavan muutos, jota tietojärjestelmäratkaisut tukevat. Valtionhallinnon sisäisiä prosesseja vähennetään ja automatisoidaan merkittävästi.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteet:

  • Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän prosessina (hankinta tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen maksuun ja raportointiin)
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.

 

Tutkihankintoja.fi
Handi.fi
Twitterissä @Handiohjelma, #valtionhankinnat

 

Valtion hankintojen digitalisointi, nykytila ja tavoitetila 2019

(Kuvia klikkaamalla versio aukeaa suurempana)

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma
Valtiovarainministeriön tiedote 3.2.2016
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri, 18/2016
Valtion asiantuntijapalvelujen hankintojen kehittämistyöpajan tallenne 27.10.2016

Yhteystiedot

Ohjelmajohtaja
Tero Meltti, valtiovarainministeriö
Puh. 02955 30770
etunimi.sukunimi@vm.fi

Ohjelmapäällikkö
Seija Friman, Valtiokonttori
Puh. 050 514 3960
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Muutosjohtaminen
Hani Olsson, Valtiokonttori
Puh. 02955 03303
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi