Hankkeen tilaisuudet ja ajankohtaiset kuulumiset

Ajankohtaista:

8.11.2022 Tiedon äärellä 2022 – tietopolitiikan uusi suunta -seminaari. Lisätietoja tapahtumasivulla.

3.11.2022 Hankkeen loppuseminaari. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta päivitetään syksyllä tapahtumasivulle.

Maaliskuussa 2022 julkaistua julkishallinnon tiedon jakamista tukevaa toimintamallia päivitetään. Päivitettyä sisältöä voi kommentoida 30.9.2022 asti. Lue lisää uutisesta.

Aiemmin tapahtunutta:

27.9.2022 Infotilaisuus yrityksille: rajapintoja, tiedon laatua ja hyödyntämistä. 

8.6.2022 klo 15.00–15.30 Hankkeen tilannekatsaus. 

11.5.2022 Hankkeessa tuotetut kolme eOppiva-verkkokoulutusta julkaistu. Koulutukset antavat erityisesti julkishallinnon organisaatioille tukea tiedon tehokkaaseen ja sujuvaan käyttöön. Tutustu Tiedon äärellä -koulutuskokonaisuuteen.

13.4.2022 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus.

17.3.2022 Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa. Tutustu periaatepäätökseen valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

10.3.2022 klo 13.00–15.00 Webinaari: Miten tunnistat tiedon laadun? Tilastokeskuksen järjestämässä tilaisuudessa esiteltiin tiedon laatukriteerit. Katso tilaisuuden tallenne (avautuu Vimeossa).

1.3.2022 klo 13.00–14.30 Julkistustilaisuus: Vauhtia tiedon jakamiseen ja rajapintakehitykseen. Katso tilaisuuden tallenne (avautuu YouTubessa).

1.3.2022 Tiedon jakamisen toimintamalli julkishallinnolle julkaistiin Digi- ja väestötietoviraston avoindata.fi-palvelussa.

28.2.2022 Julkisen hallinnon API-periaatteet julkaistiin valtioneuvoston julkaisuarkistossa ja Digi- ja väestötietoviraston avoindata.fi-palvelussa.

9.2.2022 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus.

Julkishallinnon tiedon jakamista tukevan toimintamallin sisältöehdotus oli avoimesti kommentoitavana 14.12.2021–10.1.2022. Toimintamalli julkaistaan Digi- ja väestötietoviraston avoindata.fi-verkkosivustolla vuoden 2022 alussa. Kommentoitu versio on katsottavissa Google Docsissa.

15.12.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus.

27.10.2021 Hankkeen puoliväliseminaari. Katso tilaisuuden tallenne (avautuu YouTubessa).

12.–26.10.2021 Kysely julkisen hallinnon tiedon semanttisen yhteentoimivuuden nykytilasta. Kysely oli kohdennettu julkisen hallinnon keskeisten tietovarantojen ylläpitäjille, niitä kehittäville tai niiden hyödyntäjille. Tutustu kyselyn yhteenvetoon.

Ehdotus julkisen hallinnon API-periaatteista oli lausuntokierroksella 21.9.–15.10.2021. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto. Lausunnot huomioidaan API-periaatteiden viimeistelyssä ja toimeenpanon suunnittelussa.

Ehdotus julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä oli lausuntokierroksella 6.9.–4.10.2021. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto ja ne huomioidaan tiedon laatukriteereiden ja niiden mittariston viimeistelyssä.

29.9.2021 Kuntien keskustelutilaisuus. Tutustu tilaisuuden yhteenvetoon.

25.8.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus.

26.5.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus.

12.5.2021–19.5.2021 Open Data Maturity 2021 -kysely oli avoinna vastattavaksi.

12.5.2021 klo 9.00–10.45 Sidosryhmätilaisuus: Julkisen hallinnon tarkennetut API-linjaukset. 

12.4.2021–30.4.2021 Kommenttikierros julkisen hallinnon tarkennetuista API-linjauksista.

Ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi oli lausuntokierroksella 19.3.–30.4.2021. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto. Strategiset tavoitteet viimeistellään lausuntojen pohjalta ja viedään alkusyksystä käsiteltäviksi päätöksentekoelimiin.

22.4.2021 klo 13.00–16.00 Sidosryhmätilaisuus: Julkinen tieto hyötykäyttöön yhteisellä toimintamallilla. Katso tilaisuuden tallenne (avautuu YouTubessa).

14.4.2021 Kuntien keskustelutilaisuus.

24.3.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus.

9.3.2021 klo 13.00–15.00 Sidosryhmätilaisuus. Katso tilaisuuden tallenne valtiovarainministeriön Youtube-sivulta.

Hankkeessa työstetään toimintamallia hyötypotentiaalisten tietojen tunnistamiseen ja jakamiseen, ja tähän liittyen Deloitte on tehnyt laajaa taustatutkimusta, joka koostuu nykytilan kartoituksesta, fokusryhmähaastatteluista ja benchmark-selvityksestä. Lisäksi 8.–15.2.2021 toteutettiin kaksi verkkokyselyä, joilla kartoitettiin tiedon hyödyntäjien sekä tiedon tuottajien ja avaajien kokemuksia. Tutustu taustatutkimuksen yhteenvetoon.

9.2.2021 klo 12.00–15.30 Julkisen hallinnon API-linjaukset -verkkoseminaari. Katso tilaisuuden tallenne valtiovarainministeriön Youtube-kanavalta. 

18.–31.1.2021 API-linjausluonnos oli avoimesti kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa.

9.12.2020 Tilaisuus sidosryhmille.

Ehdotusluonnos tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista oli kommentoitavissa 9.–30.11.2020. Ehdotusluonnos kommentteineen on nähtävissä Google Docsissa. Kommentit huomioidaan jatkovalmistelussa ja ehdotus valmistuu ja lähetetään lausunnoille keväällä 2021.

30.11.2020 Tilaisuus sidosryhmille.

18.11.2020 Hankkeen tilannekatsaus.

11.11.2020 Kuntien keskustelutilaisuus. Tutustu tilaisuuden yhteenvetoon. 

2.11.2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet -seminaari. Tutustu tilaisuuden tapahtumasivuun. 

21.9.2020 Julkisen hallinnon API-linjausten valmistelun käynnistystilaisuus.

9.6.2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen avausseminaari.