Hankkeen tilaisuudet ja ajankohtaiset kuulumiset

Kommentoi tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten tavoitteiden sisältöaihioita

Valtiovarainministeriössä valmistellaan ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista. Ehdotus konkretisoi pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitetta syventää tieto-politiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Alustavat sisältöaihiot ovat vapaasti tutustuttavissa ja kommentoitavissa 9.11.-30.11.2020 Google Docs -tiedostossa. Kommentit huomioidaan jatkovalmistelussa. Ehdotus strategisista tavoitteista valmistuu ja lähetetään lausunnoille keväällä 2021. Valmistelusta vastaa valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke ja valmistelua tukee Deloitte Consulting Oy.

Tulevat tilaisuudet:

30.11.2020 Tilaisuus sidosryhmille

9.12.2020 Tilaisuus sidosryhmille 

20.1.2021 klo 14.30-15.00 Hankkeen tilannekatsaus (linkki tilaisuuteen päivitetään myöhemmin).

Menneet tilaisuudet:

18.11.2020 Hankkeen tilannekatsaus. 

11.11.2020 Kuntien keskustelutilaisuus, yhteenveto 

2.11.2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet -seminaari

21.9.2020 Julkisen hallinnon API-linjausten valmistelun käynnistystilaisuus

9.6.2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen avausseminaari