Hankkeen tilaisuudet ja ajankohtaiset kuulumiset

Ajankohtaista:

15.12.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus. Osallistu tilaisuuteen

Aiemmin tapahtunutta:

27.10.2021 Hankkeen puoliväliseminaari. Katso tilaisuuden tallenne (avautuu YouTubessa).

12.–26.10.2021 Kysely julkisen hallinnon tiedon semanttisen yhteentoimivuuden nykytilasta. Kysely oli kohdennettu julkisen hallinnon keskeisten tietovarantojen ylläpitäjille, niitä kehittäville tai niiden hyödyntäjille. Tutustu kyselyn yhteenvetoon.

Ehdotus julkisen hallinnon API-periaatteista oli lausuntokierroksella 21.9.–15.10.2021. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto. Lausunnot huomioidaan API-periaatteiden viimeistelyssä ja toimeenpanon suunnittelussa.

Ehdotus julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä oli lausuntokierroksella 6.9.–4.10.2021. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto ja ne huomioidaan tiedon laatukriteereiden ja niiden mittariston viimeistelyssä.

29.9.2021 Kuntien keskustelutilaisuus. Tutustu tilaisuuden yhteenvetoon

25.8.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus

26.5.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus

12.5.2021–19.5.2021 Open Data Maturity 2021 -kysely oli avoinna vastattavaksi.

12.5.2021 klo 9.00–10.45 Sidosryhmätilaisuus: Julkisen hallinnon tarkennetut API-linjaukset

12.4.2021–30.4.2021 Kommenttikierros julkisen hallinnon tarkennetuista API-linjauksista.

Ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi oli lausuntokierroksella 19.3.–30.4.2021. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto. Strategiset tavoitteet viimeistellään lausuntojen pohjalta ja viedään alkusyksystä käsiteltäviksi päätöksentekoelimiin.

22.4.2021 klo 13.00–16.00 Sidosryhmätilaisuus: Julkinen tieto hyötykäyttöön yhteisellä toimintamallilla. Katso tilaisuuden tallenne (avautuu YouTubessa).

14.4.2021 Kuntien keskustelutilaisuus

24.3.2021 klo 14.30–15.00 Hankkeen tilannekatsaus

9.3.2021 klo 13.00–15.00 Sidosryhmätilaisuus. Katso tilaisuuden tallenne valtiovarainministeriön Youtube-sivulta.

Hankkeessa työstetään toimintamallia hyötypotentiaalisten tietojen tunnistamiseen ja jakamiseen, ja tähän liittyen Deloitte on tehnyt laajaa taustatutkimusta, joka koostuu nykytilan kartoituksesta, fokusryhmähaastatteluista ja benchmark-selvityksestä. Lisäksi 8.–15.2.2021 toteutettiin kaksi verkkokyselyä, joilla kartoitettiin tiedon hyödyntäjien sekä tiedon tuottajien ja avaajien kokemuksia. Tutustu taustatutkimuksen yhteenvetoon.

9.2.2021 klo 12.00–15.30 Julkisen hallinnon API-linjaukset -verkkoseminaari. Katso tilaisuuden tallenne valtiovarainministeriön Youtube-kanavalta. 

18.–31.1.2021 API-linjausluonnos oli avoimesti kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa.

9.12.2020 Tilaisuus sidosryhmille. Tutustu tilaisuuden tapahtumasivuun. 

Ehdotusluonnos tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista oli kommentoitavissa 9.–30.11.2020. Ehdotusluonnos kommentteineen on nähtävissä Google Docsissa. Kommentit huomioidaan jatkovalmistelussa ja ehdotus valmistuu ja lähetetään lausunnoille keväällä 2021.

30.11.2020 Tilaisuus sidosryhmille. Tutustu tilaisuuden tapahtumasivuun. 

18.11.2020 Hankkeen tilannekatsaus

11.11.2020 Kuntien keskustelutilaisuus. Tutustu tilaisuuden yhteenvetoon. 

2.11.2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategiset tavoitteet -seminaari. Tutustu tilaisuuden tapahtumasivuun. 

21.9.2020 Julkisen hallinnon API-linjausten valmistelun käynnistystilaisuus. Tutustu tilaisuuden tapahtumasivuun.

9.6.2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen avausseminaari. Tutustu tilaisuuden tapahtumasivuun.