Parlamentaarinen työryhmä

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030, väliraportti

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030, väliraportti, pdf

Tulevaisuuden kunta – asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin

Esityskalvot

Tulevaisuuden kuntaa valmistellaan parlamentaarisesti. Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2015 parlamentaarisen työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Työryhmän tehtävänä on:

  • Valmistella visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030
  • Valmistella pohjaselvitys tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävistä maakuntien perustamisen myötä. Pohjaselvitys sisältää kartoituksen tarvittavista lainsäädäntömuutoksista muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeista.

Parlamentaarisen työryhmän toimikausi jatkuu 31.3.2019 saakka. Sen tukena toimii eri ministeriöiden virkamiehistä koostuva asiantuntijaryhmä.

Liite: Asettamispäätös