Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Osakesäästötili

Osakesäästötili

Sijoittajat voivat avata osakesäästötilejä vuodesta 2020 alkaen. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa.

Osakesäästötili

Kuntatieto-ohjelma

Kuntatieto-ohjelma

Kuntatieto-ohjelma parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta.

Kuntatieto-ohjelma

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöjen verotusarvot pohjautuisivat ajantasaisiin hinta- ja kustannustietoihin. Verotuksen taso pysyisi keskimäärin nykyisellään.

Kiinteistöverouudistus