Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Julkisen hallinnon strategia

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat käynnistäneet julkisen hallinnon strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon strategia

Kuntien tulevaisuustyö

Tehtävänä on valmistella kuntapolitiikan vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia poliittista päätöksentekoa varten.

Kuntien tulevaisuustyö

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöjen verotusarvot pohjautuisivat ajantasaisiin hinta- ja kustannustietoihin. Verotuksen taso pysyisi keskimäärin nykyisellään.

Kiinteistöverouudistus