Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Pankkipalvelujen ja luottolaitos­­lainsäädännön arviointi

Valtiovarainministeriö selvittää, saavatko kansalaiset, yritykset ja järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluita. Työ on osa hanketta, jossa arvioidaan tarpeita muuttaa luottolaitoslainsäädäntöä.

Pankkipalvelujen ja luottolaitos­lainsäädännön arviointi

Hankinta-Suomi

Hankinta-Suomi on valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen toimenpideohjelma, jonka tehtävänä on koota julkisten hankintojen tekemistä ja kehittämistä yhden sateenvarjon alle.

Hankinta-Suomi

Valtionavustukset

Tavoitteena on parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, tehdä avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä sujuvampaa sekä yhdenmukaistaa valtionavustustoiminnan käytäntöjä.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen