Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Julkisen hallinnon strategia

Julkisen hallinnon strategia on suomalaisen hallinnon uudistamisen kehys, joka ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista. Strategia on valmisteltu valtiovarainministeriön, kuntien ja Kuntaliiton yhteistyönä.

Julkisen hallinnon strategia

Kuntien tulevaisuustyö

Tehtävänä on valmistella kuntapolitiikan vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia poliittista päätöksentekoa varten.

Kuntien tulevaisuustyö

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöjen verotusarvot pohjautuisivat ajantasaisiin hinta- ja kustannustietoihin. Verotuksen taso pysyisi keskimäärin nykyisellään.

Kiinteistöverouudistus

Digitaalinen henkilöllisyys

Jatkossa jokainen henkilö saisi passin ja henkilökortin rinnalle täysin uuden digitaalisen henkilöllisyystodistuksen. Uusi digitaalinen henkilöllisyystodistus tekee henkilötietojen osoittamisesta entistä joustavampaa ja yhdenvertaisempaa.

Digitaalinen henkilöllisyys

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-ohjelmassa luodaan tekoälyn ja toimintamallin avulla entistä parempia edellytyksiä sujuvalle arjelle. Ohjelman tavoitteena on helpottaa ihmisiä palveluiden saamisessa oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa.

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

Valtionavustukset

Tavoitteena on parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, tehdä avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä sujuvampaa sekä yhdenmukaistaa valtionavustustoiminnan käytäntöjä.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen