Harkinnanvarainen yhdistymisavustus kuntien yhdistymisten tueksi

Vuoden 2019 alusta tuli voimaan kuntarakennelain muutos, jonka perusteella harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voidaan myöntää uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta.

Kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle voidaan valtion talousarvion rajoissa maksaa harkinnanvaraista yhdistymisavustusta, jos kuntien yhdistyminen koskee:

  1. kuntalain 118 §ssä tarkoitetun arviointimenettelyn edellytykset täyttävää kuntaa
  2. kuntaa, jonka asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä ti-linpäätöksessä vähintään 500 euroa
  3. kuntaa, jonka talouden tunnusluvut kuntakonserni mukaan luettuna ovat viimeisessä tilinpäätöksessä täyttäneet kuntalain 118 §:n 3 momentin mukaisista raja-arvoista vähintään kolme

Aiempaan kuntarakennelain mukaisen yhdistymisavustuksen lisäosaan verrattuna on lievennetty niitä edellytyksiä, joilla avustusta voisi saada liitokseen osallistuvan taloudellisessa vaikeuksissa olevan kunnan perusteella. Harkinnanvarainen yhdistymisavustus voi myös olla merkittävästi suurempi kuin aiempi asukaskohtainen lisäosa.

Harkinnanvarainen yhdistymisavustus tulee käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Avustuksen määrä perustuu vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin sekä niiden vaikutukseen uuden kunnan taloudelliseen asemaan.

Valtiontalouden teknisessä kehyspäätöksessä vuosille 2020–2023 harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen on varattu 10 miljoonan euron vuosittainen määräraha.

Yhteystiedot

Markku Nissinen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530314  


Tanja Rantanen, budjettineuvos 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, Finanssipolitiikan valmistelun ja analyysin yksikkö / FIPAY 0295530338