Harmaan talouden torjunta

Hallitus jatkaa määrätietoista työtä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi sekä tukee laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012-2015 hyväksyttiin 19.1.2012.

Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 22 hanketta. Hallitus linjasi lisäksi 11 lisätoimenpidettä vuonna 2013 tehdyn kehyspäätöksen valmistelun yhteydessä.  Harmaan talouden ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Antti Rinne, seuraa hankkeiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta.

Päätös on jatkoa viidelle aikaisemmalle valtioneuvoston periaatepäätökselle ja sillä toteutetaan pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta harmaan talouden tehostetusta torjunnasta. Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Toimintaohjelmalla turvataan verojen ja muiden maksujen kertymistä, julkisen palveluiden säilymistä ja varmistetaan julkisten palveluiden rahoituspohjaa.

Toimintaohjelman hankkeet ennaltaehkäisevät harmaata taloutta ja niiden toteuttamisella vähennetään rikoksentekomahdollisuuksia, korotetaan kiinnijäämisriskiä ja lisätään viranomaisten reagointivalmiutta harmaan talouden paljastamisessa.

Tehtävillä lainsäädäntömuutoksilla korostetaan myös yrityksien vastuuta harmaan talouden torjunnassa ohjaamalla yrityksiä valitsemaan luotettavia ja lakisääteiset velvoitteet hoitavia yhteistyökumppaneita. Samalla luodaan keinoja, jotka lisäävät yritysten omavalvontamahdollisuuksia ja työntekijöiden mahdollisuuksia saada lain ja työehtosopimusten mukainen palkkansa.

Toimintaohjelman avulla tavoitellaan varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä.
 

Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012-2015

Harmaa talous - musta tulevaisuus -kampanja

Vero: Harmaan talouden torjunta

ministerityöryhmä

talousrikollisuuden torjuntaryhmä
 

Harmaan talouden torjunta muissa ministeriöissä:

OM: Harmaan talouden torjunta

SM: Talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentäminen

STM: Työsuojelu ja harmaan talouden torjunta

TEM: Harmaan talouden torjunta