Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys


Hankenumero

VM030:00/2013

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Yhteyshenkilö

Ilkka Lahti, erityisasiantuntija, p. 02955 30319, [email protected]

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Harmaan talpouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman vuosille 2012 - 2015 mukaan tehdään kokonaisarvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista. Selvitys sisältää verotusta koskevan arvion.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ilman asettamista työskennellyt työryhmä, jossa edustettuna VM:n ja Verohallinnon asiantuntijoita

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Harmaan talouden torjunta; harmaan talouden torjuntaohjelman vuosille 2012 - 2015 mukaan tehdään kokonaisarvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista.

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön, kuvaus

mahdollisesti vaatii lainmuutoksia

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön, kuvaus

oltava yhteensopiva EU-oikeuden kanssa

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Talous. Verotus. Vakuutus. Raha

Asiasanat

Harmaa talous, Valvonta, Verotus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lahti Ilkka erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Valmistelija
Lehti Mikko ylitarkastaja valtiovarainministeriö Valmistelija
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

41 asiakirjaa


 1. Verohallinnon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

  29.01.2016  Verohallinto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/248092/LAUSUNTO_20160129101502_248092.PDF


 2. Lausuntopyyntö Verohallinnolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

  17.12.2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/246820/LAUSUNTOPYYNTO_20151221091501_246820.PDF


 3. Lausuntopyynnön liite; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

  16.12.2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/246821/LAUSUNTOPYYNTO_20151221091501_246821.PDF


 4. Verohallinnon edustajat ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten sääntelyn toimivuus -jatkotyöhön

  13.09.2013  Verohallinto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/208301/KIRJE_20130925121501_208301.HTM


 5. Kutsu jatkotyöskentelyn yhteistapaamiseen

  11.09.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/208300/KIRJE_20130925121501_208300.DOC


 6. Lausuntoyhteenveto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  22.05.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/208299/KIRJE_20130925121501_208299.DOC


 7. Suomen Kuntaliiton lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  21.05.2013  Suomen Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/202071/LAUSUNTO_20130522111501_202071.PDF


 8. Eläketurvakeskuksen lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  15.05.2013  Eläketurvakeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201835/LAUSUNTO_20130517121501_201835.RTF


 9. Verohallinnon lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  14.05.2013  Verohallinto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201603/LAUSUNTO_20130514111501_201603.PDF


 10. KHT-yhdistys ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  13.05.2013  KHT-yhdistys ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201425/LAUSUNTO_20130513081502_201425.PDF


 11. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  13.05.2013  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201459/LAUSUNTO_20130513101504_201459.PDF


 12. Suomen Tilaajavastuu Oy:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  13.05.2013  Suomen Tilaajavastuu Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201565/LAUSUNTO_20130514071504_201565.RTF


 13. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  10.05.2013  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201353/LAUSUNTO_20130508121502_201353.RTF


 14. Veronmaksajain Keskusliiton lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  10.05.2013  Veronmaksajain Keskusliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201410/LAUSUNTO_20130510121500_201410.RTF


 15. MTK ry:n ilmoitus lausuntopyyntöön ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  10.05.2013  MTK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201416/LAUSUNTO_20130510141500_201416.HTML


 16. Keskuskauppakamarin lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  10.05.2013  Keskuskauppakamari
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201456/LAUSUNTO_20130513101504_201456.RTF


 17. Suomen Yrittäjien lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  10.05.2013  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201547/LAUSUNTO_20130514071501_201547.PDF


 18. Akava ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Akava ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201330/LAUSUNTO_20130508101501_201330.HTML


 19. Tietosuojavaltuutetun lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201331/LAUSUNTO_20130508101501_201331.RTF


 20. Ympäristöministeriön lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201347/LAUSUNTO_20130508121501_201347.PDF


 21. Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Rakennusteollisuus RT ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201348/LAUSUNTO_20130508121501_201348.PDF


 22. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201349/LAUSUNTO_20130508121501_201349.RTF


 23. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201377/LAUSUNTO_20130510061500_201377.PDF


 24. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201379/LAUSUNTO_20130510061501_201379.PDF


 25. Kiinteistöpalvelut ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Kiinteistöpalvelut ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201380/LAUSUNTO_20130510061501_201380.PDF


 26. Helsingin maistraatin lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Helsingin maistraatti
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201381/LAUSUNTO_20130510061501_201381.PDF


 27. Väestörekisterikeskuksen lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Väestörekisterikeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201391/LAUSUNTO_20130510071501_201391.PDF


 28. Suomen Kiinteistöliiton lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  08.05.2013  Suomen Kiinteistöliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201395/LAUSUNTO_20130510101500_201395.PDF


 29. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ettei lausuttavaa ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  07.05.2013  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201241/LAUSUNTO_20130507091500_201241.HTML


 30. Rakennusliitto ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  07.05.2013  Rakennusliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201259/LAUSUNTO_20130507111501_201259.RTF


 31. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  07.05.2013  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201350/LAUSUNTO_20130508121501_201350.RTF


 32. Markku Hirvosen lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  06.05.2013  Verotusneuvos Markku Hirvonen
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201258/LAUSUNTO_20130507111501_201258.RTF


 33. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  06.05.2013  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201529/LAUSUNTO_20130513141503_201529.PDF


 34. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  03.05.2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201176/LAUSUNTO_20130506101500_201176.PDF


 35. Maahanmuuttoviraston lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  02.05.2013  Maahanmuuttovirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201132/LAUSUNTO_20130506061501_201132.PDF


 36. Sisäasiainministeriön lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  30.04.2013  Sisäasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/201242/LAUSUNTO_20130507091500_201242.PDF


 37. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  29.04.2013  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/200907/LAUSUNTO_20130430051531_200907.pdf


 38. Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

  31.03.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/208298/KIRJE_20130925121501_208298.PDF


 39. Kansaneläkelaitoksen lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  21.03.2013  Kansaneläkelaitos
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/200102/LAUSUNTO_20130409061501_200102.PDF


 40. Lausuntopyyntö Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä

  19.03.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/199359/LAUSUNTOPYYNTO_20130320091501_199359.pdf


 41. Lausuntopyynnön liite; Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

  19.03.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/199358/LAUSUNTOPYYNTO_20130320091501_199358.DOC

 1. Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

    Valtiovarainministeriö
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20130402Ulkoma/name.jsp
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/19308/404336/JULKAISU_20130408071653_404336.pdf