Henkilöstö tuloksellisuuden tekijänä

Työelämän laatu vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvä työviihtyvyys parantaa työmotivaatiota, vähentää tietokatkoja ja tämän myötä myös virheitä.

Kehittämisen lähtökohtana tarvitaan ennakoivaa ja kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua, johon sisältyy myös seuranta ja raportointi.

Tuottavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta välttämätöntä on se, että henkilöstöresurssit on oikein kohdennettu ja tehtäväkuvat ovat tarkoituksenmukaisia. Työn vaativuuden arviointiin perustuva kannustava palkkausjärjestelmä tukee osaltaan tuloksellisuuden parantamista.

Rakenteelliset muutokset asettavat haasteita johtamisen kehittämiseen ja esimiesvalmennukseen. Laaja-alainen osaamisen vahvistaminen on välttämätöntä. Osaamiskartoitukset ja henkilöstökoulutus kannattaakin suunnitella huolella.

Työhyvinvoinnin kannalta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi tärkeää on myös varhainen puuttuminen.

Kuntaesimerkkejä

Hollolan henkilöstölähtöinen kehittämishanke – työelämän laadulla tuottavuutta

”Laadulla tuottavuutta, henkilöstölähtöinen LATU-kehittämismalli” (kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, 2.10.2014)

Muualla verkossa

Työelämän laadulla tuottavuutta -hanke (2011–13)

Työelämä 2020 -hanke

Johtamisen kehittämisverkosto (Työterveyslaitoksen sivu)

Tuottavuustyö.fi -sivusto (Työturvallisuuskeskuksen sivu)

Henkilöstövoimavarojen arviointi -suositus (KT Kuntatyönantajat ry:n sivu)

Tuloksellisuutta yhteistyöllä (KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteinen tuloksellisuuskampanja)