Henkilötunnuksen uudistamisen hanke

Henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin työryhmä esitti jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä. Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta on valtionvarainministeriössä jatkettu työtä valmistellen rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon. 

Valtionvarainministeriö on asettanut hankkeen 1.12.2020 henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin kehittämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa henkilötunnusjärjestelmää ja kehittää valtion takaamaa identiteettiä huomioiden henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä.

Tiedote: Henkilötunnuksen uudistamishanke käynnistyy 
HETU-uudistuksen loppuraportti

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, puh. 0295 530 023 sami.kivivasara(at)vm.fi

kehityspäällikkö, hankepäällikkö Anneli Kupari, puh. 0295 530 035 anneli.kupari(at)vm.fi