ICT-hankehallinta

Valtionhallinnon ICT-kehityshankkeita arvioidaan ja seurataan yhteisten menettelytapojen mukaisesti. Menettelytapoja ovat hankearvioinnit ja lausunnot sekä hankeseuranta hankesalkkuvälineen avulla.

  • Yli 1 miljoonan euron ICT-kehittämistä sisältävistä kehityshankkeista tehdään arviointi niin sanotun arviointikehikon avulla.
  • Yli 5 miljoonan euron hankkeista pyydetään valmisteluvaiheessa VM:ltä lausunto tietohallintolain (634/2011) ja sitä täsmentävän valtioneuvoston asetuksen (1249/2014) mukaisesti.

Valtionhallinnon yhteisen ICT-hankesalkkuvälineen avulla ICT-kehityshankkeita seurataan keskitetysti hankkeen elinkaaren ajan hankkeen valmistelusta aina hyötyjen jälkiseurantaan asti. Toimintamallin tarkoituksena on tuoda läpinäkyvyyttä, tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä kiinnittää huomiota hankkeilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumiseen.

Usein kysyttyä tietopolitiikasta

Vastaus kysymykseen 1. 


Vastaus kysymykseen 2. 


Lisätietoja:

Jenni Taskinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio