ICT-hankehallinta

Valtionhallinnon ICT-kehityshankkeita arvioidaan ja seurataan yhteisten menettelytapojen mukaisesti. Menettelytapoja ovat hankearvioinnit ja lausunnot sekä hankeseuranta hankesalkkuvälineen avulla.

  • Yli 1 miljoonan euron ICT-kehittämistä sisältävistä kehityshankkeista tehdään arviointi niin sanotun arviointikehikon avulla.
  • Yli 5 miljoonan euron hankkeista pyydetään valmisteluvaiheessa VM:ltä lausunto tietohallintolain (634/2011) ja sitä täsmentävän valtioneuvoston asetuksen (1249/2014) mukaisesti.

Valtionhallinnon yhteisen ICT-hankesalkkuvälineen avulla ICT-kehityshankkeita seurataan keskitetysti hankkeen elinkaaren ajan hankkeen valmistelusta aina hyötyjen jälkiseurantaan asti. Toimintamallin tarkoituksena on tuoda läpinäkyvyyttä, tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä kiinnittää huomiota hankkeilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumiseen.

Lisätietoja:

Jenni Taskinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249