FI SV EN

Ihmiskeskeinen ja ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista eri elämäntapahtumissa. Elämäntapahtumalla tarkoitetaan ihmisen elämässä tapahtuvaa muutosvaihetta, jossa ihmisen elämäntilanne muuttuu. Muutokset ovat nähtävissä elinympäristön, palvelutarpeiden tai toimintatapojen muuttumisena. Katso video ennakointikykyisestä yhteiskunnasta Suomidigin YouTube-kanavalta.

Onnistuneen elämäntapahtuman mahdollistavat ennakoivat palvelut, sujuva muutoksenhallinta sekä tapahtuman jälkeinen tuki. Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Elämäntapahtumapiloteilla kartoitetaan palveluntarpeita eri tilanteissa

Elämäntapahtumapilottien tavoitteena on pilotoida menetelmä, jolla elämäntapahtumaan perustuva toimintatapa voidaan ottaa käyttöön. Nykytilassa palvelut on rakennettu yksittäisten organisaatioiden näkökulmasta. Projektin suunnittelutyössä hyödynnetään yhteiskehittämisen (co-creation) toimintamallia. Elämäntapahtumapilotti-projektissa mukana olevat organisaatiot yhteistyössä selvittävät, mitkä ovat ihmisten palveluntarpeet eri elämäntilanteissa. Palvelut kytketään niiden pohjalta yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Elämäntapahtumapilotti-projekti toteutetaan, jotta yhteiskuntatason vaihdos tehokkaasta hallinnosta ihmiskeskeiseen ja ennakointikykyiseen yhteiskuntaan vauhdittuisi.

Elämäntapahtumapilotit ovat:

  • Muutto opiskelijakaupunkiin
  • Lasten ja vanhempien hyvinvoinnin turvaaminen erotilanteessa ja sen jälkeen
  • Kiinni työelämässä elinikäisen oppimisen avulla

Aurora

Aurora on tekoälyjen ja autonomisten sovellusten muodostama verkko, joka luo edellytyksiä ihmiskeskeiselle ja ennakointikykyiselle yhteiskunnalle. Samalla Aurora vauhdittaa julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan.

Aurorassa luodaan ihmisten eri elämäntapahtumiin sekä yritysten liiketoimintatapahtumiin palveluita tuottaville organisaatioille verkko, joka mahdollistaa tekoälyjen ja muiden älykkäiden sovellusten keskinäisen vuorovaikutuksen. Palveluiden kuluttajien näkökulmasta Aurora mahdollistaa monien eri palveluntuottajien palveluista koostuvat saumattomat ja sujuvat palvelupolut eri elämäntilanteissa ja elämäntapahtumissa. 

Hankkeella vauhditetaan ihmiskeskeisen ja ennakointikykyisen yhteiskunnan rakentumista. Hanke on osa Tekoälyaika Suomessa -raportin ehdotuksia. Raportissa kuvataan mahdollisimman varhain aloitetun tekoälyn soveltamisen hyödyt Suomelle.  

Parhaillaan Auroraa valmistellaan valtiovarainministeriön koordinoimana. 

Tutustu tarkemmin kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeeseen.

Tutustu Auroraan videoiden välityksellä

Videoiden tekemisen taustalla on tarkoitus luoda selkeä viesti ihmiskeskeisestä ja ennakointikykyisestä yhteiskunnasta eri sidosryhmille. 

Tutustu tarkemmin:

Viestinnällä pyritään tavoittamaan ihmisiä ja kannustamaan heitä avoimeen keskusteluun aiheen tiimoilta Slack-palvelussa, Twitterissä ja Linkedinissä hashtagein #elamantapahtumat ja #AuroraAI.

Slack-palveluun tunnuksia voi tiedustella Aleksi Kopposelta tai Niko Ruostetsaarelta.

Lisätietoja:

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309