Taloudellinen katsaus, kesä 2017

Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan 2,4 % v. 2017, 1,6 % v. 2018 ja 1,5 % v. 2019. Kansainvälisen talouden näkymät ovat aiempaa paremmat. Maailman ostovoimakorjattu bkt kasvaa 3,4 % v. 2017, 3,6 % v. 2018 ja 3,7 % v. 2019.

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli selvästi odotettua nopeampaa. Talouskasvu kiihtyy selvästi ja sen perusta on vankka.

Yksityisen kulutuksen kasvua tukee työllisyyden koheneminen. Yksityisten investointien kasvu hidastuu lähivuosina, kun rakennusinvestointien kasvu hidastuu vähitellen. Yksityisten investointien painopiste siirtyy tuotannollisiin investointeihin.

Viennin kasvu kiihtyy ennustejaksolla vientimarkkinoiden kohentuneiden talousnäkymien ansiosta. Taloudellisen aktiviteetin nopea voimistuminen on kääntänyt työllisyyden jälleen kasvuun kevään 2017 aikana. Talouskasvu vahvistaa julkista taloutta lähivuosina, mutta myönteinen suhdannetilanne ei ratkaise julkisen talouden rakenteellisia ongelmia.

Kieliversiot: