Valtion matkustussääntö 2019

Julkaisu sisältää valtiovarainministeriön 11.12.2018 antaman kirjeen valtion matkustussäännöstä, matkahallinnosta ja matkustuksen ohjauksesta (VM/2432/00.00.00/2018) sekä virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta 9.3.2018 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen sellaisena kuin sitä on muutettu päivärahojen, ateriakorvauksen ja kilometrikorvausten osalta 2.11.2018 tehdyllä tarkentavalla virka- ja työehtosopimuksella.
Virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Päivärahat, ateriakorvaus ja kilometrikorvaukset vuodelle 2020 sovitaan erikseen loppuvuonna 2019 aikaisempaa käytäntöä vastaavasti.
Julkaisu sisältää myös sanotun sopimuksen soveltamismääräykset, jotka käyvät ilmi kunkin sopimusmääräyksen yhteydessä. Soveltamismääräykset on annettu edellä mainitulla valtiovarainministeriön kirjeellä, joka pitää sisällään myös muuta matkahallintoa koskevaa ohjeistusta.

Kieliversiot: