Voimassa olevat tietoturvaohjeet ja -määräykset

VAHTI on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja keskeisten palveluiden tuottamisesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelin. Organisaatiot voivat hyödyntää parhaita käytäntöjä ja VAHTI-ohjeita turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. 

VAHTI-toiminta on siirtynyt Digi- ja väestötietovirastolle alkuvuodesta 2020. Voit tutustua ajankohtaisiin VAHTI-toimintaan liittyviin tietoihin Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla.

Vuosina 2001–2017 valmistellut VAHTI-ohjeet löydät Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta. Joissain ohjeissa viitataan vanhentuneeseen lainsäädäntöön. Vanhentuneita suosituksia voidaan hyödyntää soveltamalla ja ottamalla huomioon muuttunut lainsäädäntö.

Lisätietoa tiedonhallintalain soveltamisesta ja tiedonhallintalautakunnan julkaisemat tietoturvallisuutta koskevat suositukset löytyvät sivustolta www.tiedonhallintalautakunta.fi.

Lisätietoa VAHTI-toiminnasta:

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected]