Voimassa olevat tietoturvaohjeet ja -määräykset

Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) kehittää VAHTI-ohjeistusta, joka kattaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.

VAHTI-ohjeista saa vapaasti valmistaa kappaleita ja ohjeita voi saattaa yleisön saataviin kokonaan tai osittain edellyttäen, ettei ohjeita muokata. Ohjeen alkuperä on kuitenkin aina mainittava.
Tekijänoikeuslain 2 §

Valtiovarainministeriön painetut julkaisut ovat tilattavissa vuodesta 2011 lähtien internetin kautta. Tilaukset vastaanottaa ja toimittaa Juvenes Print Oy. Hintatiedot selviävät tilauksen yhteydessä.
Painettujen julkaisujen tilauslomake

Myös ennen vuotta 2011 julkaistuja VAHTI-ohjeita ja muita julkaisuja voi tiedustella Juveneksesta: puh. (03) 3551 6597 tai [email protected].

Huomaathan, että sivu on vielä työn alla.

 

VAHTI-tietoturvaohjeet