FI SV

Moldova

Moldova sai vuosina 2010-2012 makrotaloudellista apua yhteensä 90 miljoonaa euroa. Moldova on kuitenkin kohdannut uusia haasteita koskien korruptiota ja hallintotapaa, mikä on heikentänyt sen talouden tilaa. Taloustilanne on heikentynyt entisestään sen kauppamaiden heikentyneen taloudellisen aktiivisuuden seurauksena.

Moldovan pyynnön seurauksena komissio teki tammikuussa 2017 ehdotuksen makrotaloudellisesta ohjelmasta Moldovalle, jonka enimmäiskoko olisi 100 miljoonaa euroa. Tästä 40 miljoonaa euroa annettaisiin avustuksina ja 60 miljoonaa euroa keskipitkinä lainoina. Apu maksettaisiin kolmessa erässä ja se täydentäisi IMF:n ohjelmaa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016 ja lainaerät olisivat ehdollisia IMF:n ohjelman edistymiselle.

Euroopan Parlamentti ja neuvosto eivät vielä ole hyväksyneet ohjelmaa.