FI SV

Tunisia

Tunisian makrotaloudellinen rahoitusapu on osa EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden yritystä palauttaa taloudellinen vakaus maahan. Maan tilanne on ollut epävakaa vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen, jota seurasi poliittinen muutosprosessi. Epävakaata tilannetta huononsi edelleen terroristi-iskut vuonna 2015, mikä vaikutti maan keskeiseen taloussektoriin, turismiin.

Komission ehdotti joulukuussa 2013 makrotalousohjelmaa maalle, jonka koko on enintään 250 miljoonaa euroa ja se maksetaan lainoina. Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyivät ohjelman toukokuussa 2014, jolloin sen koko nostettiin 300 miljoonaan euroon. Makrotaloudellisen rahoitusavun tarkoituksena oli kattaa Tunisian vuosien 2014 ja 2015 ulkoiset rahoitustarpeet sekä tervehdyttää investointiympäristöä ja kauppaa ja siten luoda edellytyksiä vakaalle talouskasvulle.

Vuoden 2015 terroristi-iskujen ja muiden turvallisuutta heikentäneiden tapahtumien seurauksena Tunisia pyysi uutta rahoitusapua EU:lta. Toisen makroapuohjelman summaksi sovittiin enintään 500 miljoonaa euroa lainoina. Ohjelma hyväksyttiin heinäkuussa 2016.

Uuden ohjelman on tarkoitus täydentää Tunisian ja IMF:n uutta sopeutusohjelmaa. Uuden ohjelman tavoitteena on kattaa maan vuosien 2016 ja 2017 ulkoiset rahoitustarpeet sekä tukea uudistuksia koskien maksutasetasapainoa, budjettitilannetta sekä investointiympäristöä. Näiden uudistusten avulla pyritään luomaan vakaata talouskasvua, joka loisi uusia työpaikkoja sekä lisäisi sosiaalista tasa-arvoa.