FI SV

Ukraina

Euroopan unioni ottanut aktiivisen roolin Ukrainan taloustilanteen parantamisessa. Ukrainan kriisi alettua vuonna 2014, komissio on maksanut maalle kaikkiaan 3,4 miljardia euroa kolmesta eri makrotaloudellisesta rahoitusapuohjelmasta.

Ensimmäinen rahoitusapuohjelman määrä oli 610 miljoonaa euroa, jonka ensimmäisestä osasta (110 miljoonaa) sovittiin vuonna 2002 ja toisesta vuonna 2010 (500 miljoonaa euroa). Näiden rahoitustukien tavoitteena oli tukea maan taloudellisia uudistuksia sekä helpottaa ulkopuolisen rahoituksen ongelmia. Tuet maksettiin vasta vuosina 2014 ja 2015.

Ukrainan poliittinen tilanne ja akuutti maksutasekriisi heikensivät talouden tilaa kuitenkin entisestään ja huhtikuussa 2014 EU hyväksyi toisen MFA-ohjelman, jonka koko oli enintään 1 miljardi. Apu maksettiin kahdessa 500 miljoonan euron erässä heinä- ja joulukuussa 2014. Ukrainan ensimmäinen ja toinen makroapuohjelmat olivat arvoltaan yhteensä 2,61 miljardia euroa.

Ukrainan taloudellinen tilanne huonontui nopeasti vuoden 2014 aikana konfliktien seurauksena ja EU hyväksyi huhtikuussa 2015 Ukrainalle lainan muodossa myönnettävän uuden, enintään 1,8 miljardin euron makrotaloudellisen rahoitusavun. Rahoitusapu on määrä maksaa kolmessa 600 miljoonan euron erässä. Uuden rahoitusaputoimen  ensimmäinen erä maksettiin heinäkuussa 2015. Ohjelma kattaa laajan määrän erilaisia uudistuksia, jotka koskevat mm. julkista taloutta ja hallintoa, energiasektoria, sosiaalijärjestelmää sekä rahoitussektoria.