Espanjan talletussuojarahaston kanssa tehdyn vakuusjärjestelyn asiakirjat

Suomi sopi 16.7.2012 Espanjan talletussuojarahaston kanssa vakuusjärjestelystä Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten. Lainoitus sovittiin aluksi maksettavaksi Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) ja siirrettäväksi Euroopan vakausmekanismista (EVM) maksettavaksi sen aloitettua toimintansa. ERVV:stä ei ehditty maksaa yhtään lainaerää ennen kuin lainoituksen maksaminen siirrettiin EVM:ään marraskuussa 2012. Siirron edellyttämistä teknisistä muutoksista vakuussopimuksiin sovittiin 28.11.2012.

Vakuusjärjestelyn 16.7.2012 asiakirjat

1. ISDA Master Agreement  (sisältää ISDA Schedule to the Master Agreementin liitteenä) – ISDA yleissopimus (sisältää ISDA yleissopimuksen sopimuserittelyn liitteenä)
- Sopimus käännetty suomeksi.

2. Total Return Swap Confirmation – Tuottojenvaihtosopimuksen vahvistussopimus
- Sopimus käännetty suomeksi.

3. Credit Support Annex to the Schedule to the ISDA Master Agreement – Vakuussopimus liitteeksi ISDA-yleissopimukseen
- Sopimus käännetty suomeksi.

4. Escrow and Custody Agreement – Sulku- ja säilytyssopimus
- Sopimus käännetty suomeksi.

5. Party A Fee Letter ja Party B Fee Letter – Osapuolen A ja osapuolen B palkkiokirjeet
- Palkkiokirjeet käännetty suomeksi.

Vakuusjärjestelyn tarkistusta 28.11.2012 koskevat asiakirjat

1. Collateral Amendment and Restatement Agreement with schedules – Vakuuden muutos ja uudistamissopimus sopimuserittelyineen
- Sopimus käännetty suomeksi.

2. Escrow and Custody Amendment and Restatement Agreement with schedules – Sulku- ja säilytyssopimuksenmuutos- ja uudistamissopimus sopimuserittelyineen
- Sopimus käännetty suomeksi.

Sopimuskokonaisuus 16.7.2012 (eng.)
Sopimuskokonaisuuden 16.7.2012 epävirallinen suomennos
Sopimuskokonaisuus 28.11.2012 (eng.)
Sopimuskokonaisuuden 28.11.2012 epävirallinen suomennos