Kreikkalaisten pankkien kanssa tehtyyn vakuussopimukseen liittyvät asiakirjat

Alla olevista pdf-liitteistä löytyvät Suomen valtion ja neljän kreikkalaisen pankin kanssa tehtyyn vakuussopimukseen liittyvät asiakirjat ja ministereiden allekirjoittama kirje.

1. ISDA Master Agreement (sisältää ISDA Schedule to the Master Agreementin liitteenä) – ISDA yleissopimus (sisältää ISDA yleissopimuksen sopimuserittelyn liitteenä)

- Sopimuksia on neljä englanninkielistä. (4 kpl)
- Sopimuksista yksi on käännetty suomeksi. ISDA yleissopimuksen epävirallinen käännös ja liite. (1 kpl)

2. Total Return Swap Confirmation – Tuottojenvaihtosopimuksen vahvistussopimus

- Sopimuksia on neljä englanninkielistä. (4 kpl)
- Sopimuksista yksi on käännetty suomeksi. Tuottojenvaihtosopimuksen vahvistussopimuksen epävirallinen käännös. (1 kpl)

3. Credit Support Annex to the Schedule to the ISDA Master Agreement – Vakuussopimus liitteeksi ISDA-yleissopimukseen

- Sopimuksia on neljä englanninkielistä. (4 kpl)
- Sopimuksista yksi on käännetty suomeksi. Vakuussopimuksen epävirallinen käännös. (1 kpl)

4. Escrow and Custody Agreement – Escrow- ja säilytyssopimus

- Sopimuksia on neljä englanninkielistä. (4 kpl)
- Sopimuksista yksi on käännetty suomeksi. Escrow- ja säilytyssopimuksen epävirallinen käännös. (1 kpl)

5. Party A Fee Letter ja Party B Fee Letter – Osapuolen A ja osapuolen B palkkiokirjeet

- Sopimuksia on neljä englanninkielistä kummastakin. (8 kpl)
- Yksi Party A Fee Letter on käännetty suomeksi. Osapuolen A palkkiokirjeen epävirallinen käännös. (1 kpl)

6. Information Side Letter – Oheiskirje

- Yksi englanninkielinen kirje. (1 kpl)
- Ei ole käännetty vielä suomeksi.

7. Kreikan valtiovarainministerin Evangelos Venizelosin allekirjoittama kirje, jonka valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on kuitannut vastaanottaneeksi

- Englanninkielinen kirje. (1 kpl)
- Suomenkielinen epävirallinen käännös. (1 kpl)

Sopimuskokonaisuus Pankki A (eng)
Sopimuskokonaisuus Pankki B (eng)
Sopimuskokonaisuus Pankki C (eng)
Sopimuskokonaisuus Pankki D (eng)
Information Side Letter (eng)
Ministereiden kirje (eng)