Portugali

Portugalin rahoituskriisin taustalla olivat talouden pitkään jatkuneet kilpailukykyongelmat ja euroalueen rahoitusmarkkinoiden epävakaus. Keväällä 2011 valtiolla alkoi olla vaikeuksia hankkia markkinoilta rahoitusta erääntyvien lainojensa maksuun ja julkisen talouden alijäämänsä kattamiseen. Portugalin valtion lainojen korkotaso oli kohonnut jo alkuvuonna 2011. Korko nousi jyrkästi, kun sijoittajat menettivät luottamuksensa Portugalin hallituksen kykyyn suoriutua lainojensa takaisinmaksusta.

Portugalin sopeutusohjelmasta sovittiin toukokuussa 2011. Tarkoituksena oli turvata myös yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien asema kriisin aikana.

Portugalin sopeutusohjelma päättyi toukokuussa 2014 ja maa siirtyi ohjelman jälkeisen valvontaan. Euroopan komissio tekee kaksi kertaa vuodessa väliarvioita Portugalin edistymisestä, kunnes 75 prosenttia maalle myönnetyistä euromaiden tukilainoista on maksettu takaisin.

Ohjelman sisältö ja tavoitteet

Portugalin sopeutusohjelma perustui kolmeen pääpilariin:

  • Julkista taloutta sopeutetaan kunnianhimoisesti ja uskottavasti, jotta sen kestävyys varmistetaan.
  • Kasvua ja kilpailukykyä tehostetaan uudistamalla työmarkkinoita, oikeusjärjestelmää, asuntomarkkinoita sekä sähkö-, tele- ja palvelualoja.
  • Rahoitussektoria sopeutetaan tasapainoisesti ja hallitusti. Pankkien vakavaraisuutta vahvistetaan ja niitä tuetaan, jos ne eivät muuten saavuta vakavaraisuustavoitteita

Portugalin rahoitustukiohjelma

Ohjelman koko

Portugalin rahoitustukiohjelman kooksi sovittiin toukokuussa 2011 yhteensä 78 miljardia euroa. Tukea maksettiin 76 miljardia euroa. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM) kattoi siitä 24,3 miljardia euroa, Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) 26 miljardia euroa ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 25,7 miljardia euroa.

Portugalin irtautuminen rahoitustukiohjelmasta (ERVV)