Suomen linja

Suomen linjasta EU:n ja euroalueen talouden vakaustoimissa päättää eduskunta.

Valtiovarainministeriön tavoitteena EU:n ja euroalueen talouden vakautustoimissa on turvata Suomen oma rahoitusasema ja talouden vakaus.

Suomi on sitoutunut talous- ja rahaliiton jäsenenä edistämään euroalueen vakautta. Päätökset euroalueen vakauttamistoimista tehdään Suomen kansallisen edun näkökulmasta.

Suomi on korostanut erityisesti seuraavia asioita:

  • Kansalliset toimet ovat ensisijainen keino euromaan rahoitusongelmien hoitoon.
  • Jos nämä toimet eivät yksinään riitä, toissijaisena keinona on sijoittajavastuun toteutuminen.
  • Jokainen jäsenvaltio vastaa itse veloistaan.
  • Yhteisvastuuta ei tule laajentaa.
  • Kahdenväliset luotot eivät kuulu eurokriisin hoidon keinovalikoimaan.
  • Euroopan vakausmekanismia voidaan käyttää vain sen nykyisen kapasiteetin ja pääomarakenteen puitteissa.

Suomen linja EU:n ja euroalueen talouden vakautustoimissa perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan (2015).